Extra budget en nieuwe openstelling Veilig werken in de Zorg

Minister Schippers heeft in mei aangekondigd dat zij voor 2015 extra subsidie beschikbaar stelt voor het actieplan Veilig werken in de Zorg. Op 10 juni jl. is bekend geworden dat er € 720.000 beschikbaar wordt gesteld voor een extra openstelling van de regeling Veilig werken in de Zorg. Vanaf 18 juni 10.30 uur is het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Zoals aangekondigd zal er tijdens deze extra openstelling budget aangeboden worden voor de branche Welzijn en maatschappelijke dienstverlening (WMD). De voorwaarden van de regeling zijn verder ongewijzigd.

Het budget van € 720.000 wordt onder onderstaande branches verdeeld:

  • € 110.000          GGZ: 11 zorginstellingen
  • € 130.000          GHZ: 13 zorginstellingen
  • € 240.000          VVT: 24 zorginstellingen
  • € 140.000          ZKH: 14 zorginstellingen
  • € 100.000          WMD: 10 zorginstellingen.

Het budget van Jeugdzorg uit de eerste aanvraagperiode is nog niet overvraagd en wordt ook weer opengesteld.

Ook deze keer is er weer een voorrangsregeling. In de periode van 18 juni 10.30 uur tot en met 25 juni 10.30 uur krijgen zorginstellingen voorrang indien zij:

  • Eerder dit jaar een aanvraag hebben ingediend en zijn afgewezen in verband met overtekening;
  • voor het eerst aanvragen; of
  • in voorgaande jaren niet eerder een aanvraag gehonoreerd hebben gekregen.

Aanvragen van instellingen die in eerdere jaren al een aanvraag gehonoreerd hebben gekregen, komen tot 25 juni 2015 (10.30 uur) op een wachtlijst. Indien vanaf dat moment nog budgetruimte beschikbaar is voor de betreffende branche, worden de aanvragen op de wachtlijst op volgorde van ontvangst behandeld.

Instellingen die in 2015 al een aanvraag toegekend hebben gekregen, mogen overigens niet meer indienen.

OAZ subsidieadvies zal evenals de voorgaande jaren weer voor u klaarstaan indien u gebruik wilt maken van deze regeling. Onze adviseurs zijn op de hoogte van de regeling en zullen er voor zorgen dat uw aanvraag gelijk wordt ingediend op 18 juni om 10.30 uur.

Indien u interesse heeft of meer informatie over deze ontwikkeling wilt ontvangen neem dan contact op metneem contact op met Joey Burggraeve via telefoonnummer 0118-421700.