Extra impuls Praktijkleren

Op 15 mei jl. besloot minister Van Engelshoven, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), om de subsidieregeling Praktijkleren een extra impuls te geven. Het doel achter deze impuls Praktijkleren is het motiveren van werkgevers om BBL-leerplekken aan te (blijven) bieden. Het resultaat is een extra investering van 10,6 miljoen euro in de regeling Praktijkleren voor de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022. Deze investering is afkomstig van het budget dat is vrijgemaakt om de gevolgen van corona te verlichten.

Actieplan impuls Praktijkleren

De aanleiding voor de extra investering is het aangeboden actieplan van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Dit actieplan richt zich op het aanbod van voldoende stages en leerbanen voor mbo-studenten, aankomende mbo-studenten, en werkenden en werkzoekenden die via het mbo worden opgeleid. De minister van OCW maakte vorige week bekend welke sectoren er in aanmerking komen voor de subsidieverhoging.

Hoe kom je in aanmerking voor subsidieverhoging?

Om voor de extra subsidie in aanmerking te komen worden per sector enkele criteria gehanteerd. Deze zijn als volgt:

  • Er zijn goede arbeidsmarktperspectieven voor mbo’ers;
  • De sector is conjunctuurgevoelig, of er komen veel contactberoepen in voor;
  • De sector wordt voornamelijk privaat gefinancierd.

In haar brief aan de Tweede Kamer geeft van Engelshoven een overzicht van de sectoren waarop de subsidieverhoging betrekking heeft. Een voorbeeld van een leertraject dat in aanmerking komt is ‘gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw’, zoals voor kan komen bij Stukadoren en Bouwtimmeren. Ook de trajecten ‘handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers’, ‘detailhandel’ (niet in auto’s) en ‘vervoer over zee’ staan in het overzicht van de minister.

De sectoren landbouw, horeca en recreatie vallen buiten de selectie voor de extra impuls Praktijkleren. Voor deze sectoren is reeds een bedrag van 10,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verhoging van de subsidie Praktijkleren via de motie-Heerma.

De brief van de minister en de complete lijst van sectoren die in aanmerking komen voor de impuls Praktijkleren vind je hier.

Wanneer kan je de extra impuls verwachten?

Als werkgever in een van de sectoren die in aanmerking komt, ontvang je de extra subsidie bovenop het bedrag waar je via de huidige regeling Praktijkleren al aanspraak op kunt maken. Dit bedrag wordt nog steeds berekend op basis van het aantal BBL-leerplekken dat je aanbiedt.

De wijziging van de regeling Praktijkleren wordt begin 2021 gepubliceerd. Vanaf dat moment zal de extra subsidie met terugwerkende kracht worden toegekend. Na publicatie van de wijzigingen in 2021 wordt beoordeeld of de manier van aanvragen van de subsidie Praktijkleren gelijk blijft, of dat hier aanpassingen nodig zijn.

Blijf op de hoogte!

OAZ houdt je op de hoogte van het laatste nieuws over de ontwikkelingen van de regeling Praktijkleren. Heb je vragen over de regeling of ben je benieuwd of  je in aanmerking komt voor de extra impuls? Neem dan contact op met Suzie Rohling via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.