De gevolgen van arbeidsongeschiktheid na langdurige Covid

Zo’n 85% van de zieke medewerkers die met langdurige coronaklachten voor een WIA-beoordeling bij het UWV terecht zijn gekomen, krijgen een arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend. In het merendeel van de gevallen zijn deze medewerkers volledig arbeidsongeschikt verklaard. Dit blijkt uit een analyse van het UWV.

Een WIA-beoordeling

Bij een WIA-beoordeling wordt de medische situatie van de medewerker onderzocht, om te kunnen bepalen welke mogelijkheden er in de toekomst zijn voor het verrichten van betaald werk, of welke uitkering eventueel op de medewerker van toepassing is. Deze beoordeling wordt gedaan door een verzekeringsarts van het UWV, onder andere aan de hand van het dossier van de medewerker.

Arbeidsongeschiktheid na langdurige Covid

Sinds het begin van de coronapandemie heeft het UWV de WIA-beoordelingen uitgevoerd bij medewerkers met (langdurige) coronaklachten. De cijfers lopen in een rap tempo op. Daar waar corona in 2020 en 2021 respectievelijk 22 en 139 keer een bijrol speelde in WIA-beoordelingen, ligt dit getal in de eerste vijf maanden van 2022 al op 736. keer Niet zo verwonderlijk, de eerste coronabesmetting werd eind februari 2020 vastgesteld en na de verplichte loondoorbetalingsperiode van twee jaar komen er nu veel medewerkers in aanmerking voor een WIA-beoordeling.

Een uitleg van de cijfers

De uitkomsten van de WIA-beoordelingen tot en met mei 2022 laten zien dan 62% van de medewerkers met als hoofddiagnose corona volledig arbeidsongeschikt worden verklaard. In een kleine 8% van deze gevallen betreft het een IVA-uitkering vanwege volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. In de meeste gevallen gaat het om een WGA 80-100% uitkering waarbij iemand wel volledig arbeidsongeschikt is, maar verbetering van de belastbaarheid niet is uitgesloten.

Bij 23% van de medewerkers wordt een WGA 35-80% uitkering toegekend. Zo’n 15% van de medewerkers is minder dan 35% arbeidsongeschikt en heeft hierom geen recht op een WIA-uitkering. Dit houdt niet in dat deze medewerkers klachtenvrij zijn, het betekent wel dat ze met aanpassingen in arbeid nog minimaal 65% van hun oude loon kunnen verdienen. De wet bepaalt in dit geval dat er geen recht is op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Blijf betrokken

Wanneer je te maken hebt met langdurig arbeidsongeschikte medewerkers is het altijd van belang om een vinger aan de pols te houden. Dit helpt met het behouden van een goede arbeidsrelatie, of de medewerker nu weer terug naar werkt komt of niet. Ook na de verplichte loondoorbetalingsperiode van twee jaar is het advies om bij de medewerker betrokken te blijven.

Vragen of ondersteuning?

Het begeleiden van je medewerkers tijdens en na een lange ziekteperiode is niet eenvoudig. Naast dat het een flinke tijdsinvestering is, kan het ook een pittige kostenpost zijn. Soms zijn er mogelijkheden om, middels bijvoorbeeld een herbeoordeling van de WIA, deze kosten wat te drukken.

Wil je meer weten over je mogelijkheden? Download dan hier onze whitepaper Sociale Zekerheid of neem contact op met OAZ via info@oaz.nl.