Gebruik WBSO verder toegenomen in 2014

De stimuleringsmaatregel Speur – en ontwikkelingswerk (WBSO) blijft een van de meest populaire fiscale stimuleringsmaatregelen van Nederland. Uit de evaluatie van het RVO over 2014 is gebleken dat gebruik van de WBSO weer verder is toegenomen.  Bijna 23.000 ondernemers hebben vorig jaar gebruik gemaakt van deze fiscale regeling. Ook het gebruik van de Research en Developmentaftrek (RDA) is verder toegenomen.

Bedrijven kunnen de financiële lasten van Research & Development projecten verlagen via de WBSO  en de RDA.

Via deze fiscale regelingen stimuleert het ministerie van Economische Zaken ondernemers om meer te investeren in onderzoek. Hiermee wil het ministerie bijdragen aan meer innovatievermogen en een stevigere concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven.

Indien u technisch onderzoek gaat verrichten of meer informatie wilt over deze interessante subsidiemaatregel, dan kunt u contact opnemen met uw accountmanager of met Jurgen Brouwers, telefoonnummer 0118-421700.