Gedifferentieerde premie werkhervattingskas – controleer jij de Whk-premie 2018?

Werkgevers die niet volledig eigenrisicodrager zijn, ontvangen eind november een brief van de Belastingdienst met daarin het percentage voor de gedifferentieerde premie werkhervattingskas (Whk) 2018.

Ben je volledig eigenrisicodrager?

Ben je per 1 januari 2018 volledig eigenrisicodrager, dan ontvang je deze brief niet. In de praktijk blijkt een Whk-beschikking (2018) lang niet altijd juist te zijn. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals:

  • De kosten van een arbeidsongeschikte of zieke werknemer worden aan jou als werkgever toegerekend, terwijl de werknemer bij je niet ziek is geweest of zelfs niet in dienst was;
  • Een uitkering wordt ten onrechte aan uw organisatie toegerekend, terwijl er sprake was van een ‘uitsluitingsgrond’, zoals een werknemer met een no-riskstatus;
  • Uw organisatie is ingedeeld in de verkeerde sector, met een verkeerd percentage;
  • Uw premie is berekend op basis van een onjuiste totale loonsom;
  • Bij de premiebepaling is geen rekening gehouden met eigenrisicodragerschap.

Alleen betalen waar je verantwoordelijk voor bent!

Indien er is gerekend met foutieve gegevens, kunnen de kosten voor u snel oplopen. De ZW-uitkeringen kunnen maximaal 2 jaar worden doorbelast. De WGA-uitkeringen maximaal 10 jaar. OAZ voert al jaren met succes deze controles uit. Het controleren van de juistheid van de gedifferentieerde premie kan je niet alleen enorme kosten besparen, maar zorgt er ook voor dat je alleen betaalt waar je verantwoordelijk voor bent! Jacqueline van Zeeuw, PO&O adviseur bij Zorggroep Ena vertelt u graag meer over haar ervaringen met OAZ:

“De samenwerking met OAZ op het gebied van de Whk bevalt ons uitstekend. We bespreken geregeld de status van de diverse dossiers en gaan in bezwaar waar mogelijk. Zo hebben we één dossier zeer positief afgesloten waarbij wij een bezwaar hebben ingediend. De oud-medewerker heeft in plaats van een WGA-uitkering een IVA-uitkering ontvangen en wij zijn als werkgever volledig met terugwerkende kracht gecompenseerd voor de kosten t/m 2009. Als werkgever krijgen we deze uitkomsten zelf niet voor elkaar. Niet alleen kost het heel veel tijd, ook beschikt OAZ over de juiste middelen en kennis.”

Meer informatie?

Wil jij ook zeker weten waar je aan toe bent? Wij helpen je graag! Neem contact met ons op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.