Gedifferentieerde premie werkhervattingskas

Binnenkort ontvang je van de Belastingdienst een brief met daarin jouw percentage voor de gedifferentieerde premie werkhervattingskas (Whk) 2016. De percentages van onderstaande premies worden in de beschikking vermeld:

  • WGA-vast*
  • WGA-flex
  • ZW*

* Indien je voor het betreffende onderdeel  eigenrisicodrager bent zal het percentage nihil zijn.

Doorbelasting premies bij foutieve berekeningen

De ervaring leert dat de percentages soms op onjuiste gegevens zijn gebaseerd. Indien er is gerekend met foutieve gegevens kunnen de kosten snel oplopen. De WGA-vast en WGA-flex uitkeringen kunnen maximaal 10 jaar aan uw organisatie doorbelast worden. De ZW uitkeringen kunnen maximaal 2 jaar worden doorbelast.

Vragen of op zoek naar ondersteuning?

Wil je zeker weten dat uw gegevens kloppen? Wij hebben jarenlange ervaring met deze controles en helpen je graag.
Neem contact op met jouw accountmanager of Joey Burggraeve via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.