Geen subsidie VWIZ projecten 2015 bij te late verantwoording

Vele zorginstellingen hebben dit jaar een aanvraag ingediend voor subsidie in het kader van de subsidieregeling Veilig Werken in de Zorg. Inmiddels naderen we het einde van het jaar 2015. Dit betekent dat de uitvoering van de toegekende plannen richting de afrondende fase moet gaan. De plannen dienen allemaal voor 31 december 2015 gerealiseerd te zijn.

Deadline verantwoording nadert!

De verantwoording van de uitgevoerde plannen dient uiterlijk  1 maart 2016 door invulling van het digitale format in bezit te zijn van  de uitvoerende organisatie CAOP. Meer informatie over het format en de wijze van verantwoorden vindt u hier. Zoals in de regeling is aangegeven zal er dit jaar geen uitstel worden verleend. Dat betekent  dat projecten geen subsidie zullen ontvangen wanneer de verantwoording later dan 1 maart 2016 wordt ingediend.

OAZ helpt u graag bij het bewaken van de deadlines en het opstellen van de verantwoording. Meer informatie over dit onderwerp of onze dienstverlening? Neem contact op met uw accountmanager of Joey Burggraeve via 0118 – 421 700.