Gewijzigde subsidieplafonds Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

Met de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KPZ) geven ziekenhuizen een extra impuls aan de opleiding van hun medewerkers. Het ministerie van VWS heeft onlangs de subsidieplafonds gewijzigd. De wijzigingen zijn als volgt:

Algemeen subsidieplafond:

  • 2016: € 141.552.472 (was € 141.461.936)
  • 2017: € 146.607.917 (was € 146.514.148)

Subsidieplafond UMC’s:

  • 2015: € 49.848.491 (was € 37.012.505)
  • 2016 en 2017: € 49.880.394 (was € 37.012.505)

De subsidieregeling KPZ is bedoeld als kwaliteitsimpuls voor de medewerkers. De financiële middelen betekenen extra mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering, verbetering van het leerklimaat en het opzetten of uitbreiden van specifieke opleidingsfaciliteiten.

Subsidieregeling KPZ en toepassing andere subsidies?

Er bestaan de nodige misverstanden over mogelijke aanwending van andere subsidies voor opleidingsactiviteiten.  De regeling is hier eenduidig over en bepaalt dat iedere andere (mogelijke) subsidie voorgaat op de subsidieregeling KPZ. Voorwaarde hierbij is dat u alle scholingssubsidies in beeld moet hebben. Het is namelijk niet bepalend of u daar daadwerkelijk gebruik van maakt.

Benieuwd wat deze ontwikkelingen voor u kunnen betekenen? Of wilt u meer informatie over deze regeling? Neem contact op met uw accountmanager of Danny van Loon op 0118 – 421 700.