Haal je voordeel uit SROI

Door de invoering van de Participatiewet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. Daarin heeft de werkgever een grote rol. Bijvoorbeeld door Social Return On Investement (SROI) is het mogelijk meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Werkgelegenheid middels de SROI

Het voornaamste doel is het creëren van duurzame werkplekken (liefst bij reguliere werkgevers) voor mensen die binnen de doelgroep van SROI vallen. Dit zijn altijd mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een langdurige uitkeringssituatie zoals de WIA, WAO, Wajong of bijstand. De werkgever moet gedegen begeleiding bieden aan deze medewerkers, ook het bieden van leer- werkplekken, trainingen of opleidingen behoren tot de mogelijkheden.

SROI-verplichting(en)

De inzet van een opdrachtnemer op het gebied van social return wordt uitgedrukt in een waarde die gelijk is aan een bepaald percentage van de opdrachtwaarde. De opdracht moet een minimumwaarde hebben voordat gemeenten er social return op toepassen. Het gaat veelal om opdrachten met een opdrachtwaarde boven € 50.000,- en het meest gebruikte percentage is 5%. Dit percentage wordt ingezet als loonsom voor mensen binnen de kwetsbare doelgroep. Bij een opdrachtwaarde van €800.000,- is de SROI-verplichting dan bijvoorbeeld €40.000,-.

De SROI-verplichting(en) voor jouw organisatie kun je terugvinden op een webbased-monitoringstool waar de gemaakte afspraken voor social return zijn vastgelegd en worden gemonitord.

Let op: dit verschilt per gemeente. De meest gebruikte monitoringstool binnen gemeenten is de WiZZR van Provijf. Naast WiZZR heb je tools als SIRO en SR-Monitor.

SROI voordeel voor de werkgever

De SROI-verplichting is een voorwaarde die gemeentes koppelen aan een aanbesteding. Als jouw organisatie hiervoor in aanmerking komt, kan je het zien als meer dan een verplichting. Het is een kans om met je organisatie een bijdrage te leveren in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een groep medewerkers met verschillende achtergronden kan verbindend werken. Ook is het mogelijk om jezelf positief naar klanten te presenteren, als een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer. Ook met oog op de financiën is er een voordeel. De medewerkers die onder de SROI vallen, vallen ook onder diverse loonkostensubsidies en de no-riskpolis. Hiermee voorkom je financiële risico’s bij ziekte van deze medewerkers.

Aan de slag met SROI

Wanneer je aan de slag wilt met je SROI-verplichtingen, moet je de doelgroep duidelijk in kaart brengen. Het verzamelen van de benodigde administratieve onderbouwing en het opvoeren van de medewerkers is een flinke klus. OAZ kan je hierbij veel werk uit handen nemen. Wij weten exact welke medewerkers in aanmerking komen voor SROI en kunnen je zo helpen om maximaal te profiteren van deze verplichting. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met onze SROI specialist Mohamed Najim. Stuur een mail naar info@oaz.nl of bel direct met 088 5600 700.