Heb jij al aan je SROI-verplichting voldaan?

Door de invoering van de Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk gesteld om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. Social Return On Investment (SROI) is de aanpak waarbij de gemeente organisaties verplicht om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

SROI in de praktijk

De inzet van een opdrachtnemer op het gebied van Social Return wordt uitgedrukt in een waarde die gelijk is aan een bepaald percentage van de opdrachtwaarde. De opdracht moet tevens een minimumwaarde hebben voordat gemeenten er een SROI verplichting op toepassen. Vaak gaat het om opdrachten met een opdrachtwaarde boven de 50.000 euro en een percentage van 5%.

Per jaar worden de SROI-verplichtingen vastgesteld. Het is dus van groot belang om elk jaar opnieuw te bekijken of er een SROI-verplichting geldt voor jouw organisatie, en of aan deze verplichting is voldaan. Dit is nog niet zo eenvoudig. Naast het helder krijgen van je verplichting moet je goed weten welke medewerkers in de kwetsbare groep vallen en welke loonkosten je dus kan opvoeren voor de SROI-verplichting. Ook is het doorvoeren van de juiste gegevens een fikse administratieve klus.

Aan de slag met jouw SROI-verplichting!

OAZ heeft een dienstverlening ontwikkeld rondom de SROI-verplichting. Na een uitgebreide inventarisatie van de verplichtingen starten we met een doelgroepenonderzoek. We bekijken hier welke medewerkers in de doelgroep voor de SROI kunnen vallen, hierna verzamelen we de benodigde documenten voor het correct afhandelen van de administratie. Als alle onderbouwing aanwezig is, voeren we de gegevens door in de monitoringstool van de gemeente. Tot slot houden we gedurende de hele periode vinger aan de pols zodat er geen missers ontstaan in de monitoring.

Het in beeld brengen van de doelgroep, het verzamelen van benodigde onderbouwing en opvoeren van kandidaten is een terugkerend proces dat wij gedurende een projectperiode voor je uit handen nemen. Tijdens dit proces nemen we ook contact op met gemeenten, werkgeverspunten en overige betrokken partijen.

Vragen of advies over de SROI?

Twijfel jij of je al aan alle SROI-verplichtingen van dit jaar hebt voldaan? Of ben je op zoek naar ondersteuning? Neem dan contact op met onze SROI-specialist Mohamed Najim. Stuur een mail naar info@oaz.nl of bel 088 5600700.