Hervormingen sociaal-medische beoordelingen

Al geruime tijd kampt het UWV met een steeds verder oplopende achterstand in de verwerking van sociaal-medische beoordelingen. Door vergrijzing loopt het aantal beschikbare verzekeringsartsen in hoog tempo terug en nieuwe aanwas is er te weinig. Met een flinke achterstand in (her)beoordelingen van onder andere de Ziektewet en de WGA als gevolg.

De vertraging loopt op

Minister Koolmees heeft kort geleden middels een kamerbrief de noodklok geluiden. Ondanks verscheidene pogingen van het UWV om nieuwe verzekeringsartsen aan te trekken en te behouden, is de vertraging voelbaar en loopt het steeds verder op. In het afgelopen jaar is Gupta Strategists gevraagd om inzichtelijk te maken hoe groot de uitdaging nu echt is en de conclusie liegt er niet om. Als er niks wordt aangepast, zal de vraag om sociaal-medische dienstverlening in 2027 25% hoger liggen dan het beschikbare aanbod. Het is tijd om actie te ondernemen.

De hervormingen van minister Koolmees

Het voorstel van minister Koolmees behelst hervormingen in de sociaal-medische beoordelingen. Er zijn nog geen definitieve beslissingen genomen, maar het is van belang dat werkgevers en medewerkers rekening gaan houden met de volgende wijzigingen:

  • De WGA zal tot 1 regeling gevormd worden waarbij er geen categorieën meer zijn. Ook wordt het zo dat iedereen naar 70% van het oude loon gaat, ook bij IVA.
  • De zieke medewerker stroomt na 5 jaar automatisch door naar IVA.

De contactmomenten met de verzekeringsarts zullen eens per jaar gepland worden, dat mag ook telefonisch plaatsvinden. Het blijft mogelijk om tussendoor een herbeoordeling aan te vragen, net als nu, hier wordt wel om een medische motivatie gevraagd. Echter leidt een lagere WGA-categorie dan niet meer tot een kostenverlaging voor jou als werkgever.

Gevolgen voor de werkgever

Als de categorieën binnen de WGA verdwijnen, zullen er in het geval van langdurige ziekte maar twee opties overblijven:

  • Een uitkering voor niet duurzame arbeidsongeschiktheid
  • De IVA voor een duurzame arbeidsongeschiktheid

Indien de wijzigingen doorgevoerd zullen worden, is de medische screening bij toekenning van de WIA van groot belang. Bij tussentijdse verzoeken tot herbeoordeling dient een medische motivatie te worden bijgevoegd. Door bij de toekenning middels een pro-forma bezwaar de medische stukken op te vragen kan een indicatie van herstelverwachting worden verkregen welke kan bijdragen in de medische motivatie voor een tussentijds verzoek tot herbeoordeling.

We volgen het op de voet

Op dit moment zijn deze plannen enkel nog voorstellen en goede voornemens. Uiteraard volgt OAZ alle ontwikkelingen omtrent dit voorstel op de voet. Naast dat deze hervormingen gevolgen zullen hebben voor werkgevers en medewerkers, geldt dit wellicht ook voor de dienstverlening van OAZ. Uiteraard blijft de kwaliteit van onze dienstverlening en de zorg voor onze klanten voorop staan. Wij informeren je tijdig over de eventuele wijzigingen en de gevolgen voor jou en je medewerkers.