Het overwegen waard: zij-instromers en herintreders in de Zorg & Welzijn!

Veel organisaties en zelfs de overheid hebben er niet veel vertrouwen in om middels zij-instromers en herintreders de personeelstekorten in de zorg te ondervangen. Toch kan het je als werkgever veel opleveren om deze mensen in dienst te nemen door het aanbieden van bijvoorbeeld een oriëntatiebaan. De regeling SectorplanPlus biedt hiervoor een uitkomst.

Oriëntatiebaan

Vanaf 1 juni 2018 vormt de Oriëntatiebaan een onderdeel van de CAO VVT, maar past ook binnen organisaties in een andere branche. Deze banen zijn bedoeld om te oriënteren op werken en leren in een branche voor een periode van maximaal 3 maanden. De nieuwe medewerker wordt boventallig aangesteld en kan dit zien als een ‘snuffelstage’ met (behoud van) salaris die de medewerker krijgt van de zorginstelling waar hij stageloopt.  

Het aantrekken en behouden van medewerkers in de zorg is lastig. Met de oriëntatiebaan biedt een werkgever nieuwe medewerkers de mogelijkheid op een natuurlijke manier in te stromen. Nieuwe medewerkers krijgen de kans het werken in de zorg eerst te ervaren. Tevens kan goede begeleiding ervoor zorgen dat het nieuwe personeel zich welkom voelt. Dit zorgt er weer voor dat de medewerker tevreden is en de kans groot is dat hij of zij na drie maanden bij de organisatie blijft. 

Financiering

Voor initiatieven zoals het aanbieden van een oriëntatiebaan zijn financiële tegemoetkomingen mogelijk vanuit het ministerie van VWS, de RVO en de maatregel SectorplanPlus. We zetten ze hieronder voor jou op een rijtje.

Aanvraag SectorplanPlus tijdvak 4

Voor SectorplanPlus is het tussen 2 en 20 december 2019 mogelijk een aanvraag in te dienen voor tijdvak 4. Dit betreft een subsidieaanvraag voor opleidingsactiviteiten die in 2020 zullen aanvangen. Als je al organisatie oriëntatiebanen op de agenda hebt staan, dan kun je ze dus toevoegen aan je aanvraag!

Meer informatie?

Mocht je vragen hebben over de verschillende opleidingssubsidies of heb je vragen over de komende aanvraagtijdvak voor het SectorplanPlus? Neem dan contact op met Lotte van der Giessen via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.