Hoe haal je maximaal voordeel uit de Wet tegemoetkomingen loondomein 2020

Uiterlijk 15 maart 2021 valt de voorlopige berekening Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2020 van het UWV weer op je deurmat. Deze berekening is gebaseerd op de loonaangiften en correcties over 2020, aangeleverd tot en met 31 januari 2021.

Het betreft een voorlopige berekening. Tot en met 1 mei 2021 heb je de mogelijkheid om onvolledigheden of onjuistheden aan te passen. Zorg wel dat eventuele correcties vóór 2 mei 2021 naar de Belastingdienst verzonden zijn, aanvullingen die na 1 mei zijn verzonden worden niet meer meegenomen in de definitieve Wtl berekening van 2020.

Wat is de Wet tegemoetkomingen loondomein ook alweer?

De Wtl is in het leven geroepen om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Om werkgevers hierin te motiveren biedt de Wtl drie tegemoetkomingen, namelijk:

 1. Het loonkostenvoordeel (LKV)
 2. Het lage-inkomensvoordeel (LIV)
 3. Het jeugd lage-inkomens voordeel (jeugd LIV)

LKV 

Met het LKV biedt de overheid financiële voordelen aan werkgevers die werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen.

Hiervoor dient de medewerker in één van de volgende doelgroepen te vallen:

 • Oudere medewerker
 • Arbeidsgehandicapte medewerker die nieuw in dienst komt
 • Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
 • Arbeidsgehandicapte medewerker die herplaatst wordt

LIV

De overheid biedt financiële voordelen in de vorm van het LIV als je medewerkers in dienst hebt met een laag loon. Valt je medewerker zowel binnen de regeling van het LKV als het LIV? Slechts één van beide tegemoetkomingen kan worden toegepast.

Voor het LIV dient alle van de volgende voorwaarden toepasbaar te zijn:

 • De medewerker is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen
 • De medewerker heeft een gemiddeld uurloon van minimaal € 10,29 en maximaal € 12,87.
 • De medewerker heeft ten minste 1.248 verloonde uren per kalenderjaar.
 • De medewerker heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Jeugd-LIV

Het jeugd-LIV compenseert de stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon voor medewerkers van 18, 19 en 20 jaar.

Voor het jeugd-LIV dient jouw medewerker aan drie voorwaarden te voldoen:

 • De medewerker is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen.
 • De medewerker heeft een gemiddeld uurloon dat valt binnen de bandbreedtes van het jeugd-LIV die horen bij zijn leeftijd.
 • De medewerker heeft op 31 december 2019 een leeftijd van 18, 19 of 20 jaar.

Wat betekent de brief voor mij?

De berekeningen die in de brief staan zijn nog niet definitief, hierdoor geeft het UWV je een mogelijkheid om de berekeningen aan te passen of aan te vullen. Het is dan ook van belang dat je de berekeningen zorgvuldig controleert op juistheid en volledigheid. Eventuele (aanvullende) correcties over 2020 kun je tot en met 1 mei 2021 doen. Deze correcties worden dan meegenomen in de definitieve beschikking.

OAZ kan, als HR kennispartner, jouw organisatie ondersteunen bij de controle van de voorlopige berekeningen. Tot vijf jaar na de afgifte van de definitieve beschikking kan een nacontrole plaatsvinden. Eventuele fouten kunnen leiden tot een boete.

Wat nu?

Krijg je een berekening binnen en zoek je ondersteuning? Neem dan contact op met OAZ, ons team van specialisten staat voor je klaar. Of stuur de voorlopige berekening direct door aan jouw contactpersoon binnen OAZ, zodat we samen aan de slag kunnen.

Meer informatie?

Heb je vragen over de Wtl of de berekening? Neem dan contact op met Anita Portegies. Stuur een mail naar info@oaz.nl of bel 088 5600 700.