In 2019 weer meer WIA uitkeringen uitgekeerd!

In 2019 is het aantal mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering verder gestegen, ruim 44.600 in 2019 ten opzichte van 43.400 in 2018. De belangrijkste oorzaak is het afschaffen van de vervroegde uitdienstredingsregelingen (VUT), waardoor mensen langer door moeten werken. Het langer doorwerken verhoogt het risico op arbeidsongeschiktheid. Ook de sterke economie dwingt mensen meer en langer te werken, met alle gevolgen van dien.

Omdat de meeste uitkeringen vanwege gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid worden afgegeven, is het belangrijk voor werkgevers om te beoordelen of er mogelijkheden om deze medewerkers te herplaatsen in zijn eigen functie of andere functie binnen de eigen organisatie.

Wanneer een werkgever een medewerker met een WIA uitkering kan herplaatsen, geldt voor deze medewerker naast de no-riskpolis ook het loonkostenvoordeel. Op deze manier worden de risico’s voor het herplaatsen van arbeidsongeschikte medewerkers fors beperkt!

Mocht het herplaatsen van de medewerkers geen optie zijn, dan zullen zij wellicht bij een andere werkgever gaan werken. In dat geval heeft de nieuwe werkgever ook recht op het loonkostenvoordeel en no-risk.

OAZ helpt werkgevers, middels haar dienstverlening InstroomManagement, bij het optimaal benutten van de mogelijkheden die gelden voor het herplaatsen en in dienst nemen van gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers.

Heb je vragen over onze dienstverlening InstroomManagement? Neem dan gerust contact op met Anita Portegies. Bel 088 5600 700 of stuur een mail naar info@oaz.nl.