Inschrijven voor Veilig Werken in de Zorg is tijdelijk weer mogelijk!

De subsidieregeling Veilig Werken in de Zorg is in het leven geroepen om de veiligheid op de werkvloer te vergroten.
Deze subsidieregeling is gestart in 2012 en de eerste tranche loopt van 2012 tot en met 2015. Onlangs is bekend gemaakt dat instellingen vanaf dat moment tijdelijk weer een aanvraag kunnen indienen.

Let op, indien u in 2015 al een aanvraag heeft ingediend is het niet mogelijk om nogmaals een aanvraag in te dienen.

Voorwaarden aanvraag subsidieregeling Veilig Werken in de Zorg

Heeft u nog niet eerder dit jaar een aanvraag ingediend? En bent u na 16 juni 2015 gestart met activiteiten die een extra impuls aan de implementatie van beleid tegen agressie bewerkstelligen binnen uw organisatie? Dan is dit het moment om een aanvraag in te dienen. Er zijn een aantal voorwaarden waar iedere aanvrager aan moet voldoen. Zo is de cao die uw organisatie hanteert voor haar medewerkers leidend voor de aanvraag. Dit is leidend voor bepaling van uw branche en daaropvolgend of u in aanmerking komt voor deze subsidieregeling. Naast deze voorwaarde zijn er verschillende deadlines vastgesteld. OAZ kan de werkzaamheden rondom de aanvraag en administratie uit handen nemen. Hierdoor weet u zeker dat de aanvraag volledig is en alle deadlines duidelijk zijn.

Wilt u meer informatie over deze subsidieregeling? Of bent u benieuwd welke activiteiten in aanmerking kunnen komen? Neem contact op met uw accountmanager of Joey Burggraeve, telefoonnummer 0118-421700.