Premiekorting en kostenbesparingen van de Participatiewet

In het sociaal akkoord van april 2013 hebben het kabinet en sociale partners afgesproken dat er extra banen worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra banen die in 2026 gerealiseerd moeten zijn. De verdeling ligt op 100.000 banen in de marktsectoren en 25.000 banen bij de overheid. De banenafspraak is een landelijke afspraak. Voor de realisatie worden verschillende instrumenten van de Participatiewet ingezet. Hier zal vanaf januari een (tijdelijke) aanpassing plaatsvinden.

Doelgroepen banenafspraak

De banenafspraak betreft de volgende doelgroepen:

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie UWV op verzoek van de gemeente vaststelt dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
  • Mensen in de Wajong die kunnen werken;
  • Mensen met een WSW indicatie;
  • Mensen met een WIW baan;
  • Mensen met een ID baan.

Naar aanleiding van deze banenafspraak wordt de doelgroep voor premiekortingen onder het wetsvoorstel harmonisering instrumenten Participatiewet (tijdelijk) aangepast met ingang van 1 januari 2016. Het doel van dit wetsvoorstel is om de banenafspraak te ondersteunen door een eenvoudig en eenduidig basispakket van instrumenten mogelijk te maken voor de werkgevers die deze extra banen beschikbaar stellen voor de doelgroep.

Uniforme no-riskpolis

In de eerste plaats voorziet het wetvoorstel in een uniforme no-riskpolis via het UWV. Deze polis kunnen gemeenten en het UWV inzetten. Het is een belangrijk instrument om eventuele aarzeling bij de werkgevers weg te nemen. Door middel van deze no-riskpolis ontvangt de werkgever compensatie bij ziekte van de werknemer met arbeidsbeperkingen.

Ten tweede voorziet het wetsvoorstel in een gelijke premiekorting voor de doelgroep banenafspraak. Deze wijziging geldt in principe voor vijf jaar (2016-2020). Na drie jaar zal er een evaluatie plaatsvinden.

Meer informatie?

Wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Mocht je meer informatie willen over dit onderwerp of ben je op zoek naar advies over de beste aanpak voor jouw organisatie? Neem dan contact op met jouw Accountmanager of Joey Burggraeve via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.