KiPZ 2024 verlengd, deadline aanvraag en voorwaarden bekend

Deze maand publiceerde het ministerie van VWS de wijzigingsregeling KiPZ 2024. Vermoedens en een grote wens van ziekenhuizen en branchevereniging NVZ worden hierin bevestigd. De regeling wordt nog eens met één jaar verlengd. Deze laatste verlenging moet per 2025 overgaan in het brede instrumentarium van het Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ).

Subsidieregeling KiPZ

Sinds 2014 stelt het ministerie van VWS met de regeling KiPZ subsidie beschikbaar gesteld voor organisaties die medisch specialistische zorg leveren. De regeling KiPZ biedt ziekenhuizen en andere organisaties subsidie voor het opleiden van personeel. Daaronder valt ook de begeleiding van personeel in tijdens een opleiding, vervanging van personeel dat wordt opgeleid en opleidingsfaciliteiten.

Overgangsjaar 2024

In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat de gelden uit het KiPZ vanaf 2024 overgaan gaan in het TAZ-programma. Na een uitgebreide inventarisatie in het veld bleek een nieuw financieel instrumentarium per 2024 echter niet haalbaar. Met de wijzigingsregeling voorziet het ministerie van VWS vanaf 1 januari 2024 in een overgangsjaar. Hiervoor wordt 227,5 miljoen euro uitgetrokken.

Gewijzigde uurtarieven en subsidieplafonds

In de wijzigingsregeling zijn voor het overgangsjaar een aantal veranderingen aangekondigd. Zo worden de standaard uurtarieven voor personeelskosten aangepast naar € 57,30 voor universitair medisch centra en naar € 49,96 voor de andere organisaties die in aanmerking komen voor de subsidie.

Daarnaast is het subsidieplafonds vastgesteld op € 182.757.069 voor de ziekenhuizen en klinieken (hetgeen instellingen zijn die geen umc zijn) en € 44.718.884 voor de umc’s. Let er wel op dat het ministerie heeft aangekondigd dat het plafond gedurende het subsidiejaar nog kan wijzigen in verband met de ontwikkeling in de arbeidsvoorwaarden.

Aanvraag KiPZ 2024 indienen

De deadline voor de subsidieaanvraag voor KiPZ 2024 is vastgesteld op 29 december 2023 om 16.00 uur. Op zoek naar ondersteuning bij de aanvraag? Informeer naar de mogelijkheden bij één van onze specialisten. Mail naar info@oaz.nl of bel 088 5600 700.