KiPZ wordt verlengd

Personeel in de ziekenhuiszorg wordt steeds vaker geconfronteerd met complexere patiëntenzorg. Vanuit het Zorgakkoord van 24 april 2013 is destijds een subsidieregeling gecreëerd die een impuls moet geven aan het opleiden van medewerkers. Zodra een zorginstellingen medisch specialistische zorg levert op basis van de Zorgverzekeringswet, ook wel de Zvw genoemd, kunnen zij gebruik maken van de subsidieregeling “Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg” (KiPZ).

Verlenging KiPZ 2019 tot en met 2022

Recent is bekendgemaakt dat deze regeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ) ook voor de jaren 2019 tot en met 2022 beschikbaar zal zijn. Uiteraard een mooi vooruitzicht maar er zijn zeker wat kanttekeningen, namelijk:

  1. Naar verwachting zal de regeling nader worden voorzien van (administratieve) voorwaarden en zal ook de controle op toepassing worden aangescherpt;
  2. De zogeheten samenloopregels, of anticumulatiebepaling (stapeling met andere subsidies) onder meer in het kader van (ongeoorloofde) Staatssteun worden doorgevoerd in de nieuwe regeling.

Er zijn overigens nog een aantal onduidelijkheden rond de anticumulatiebepaling in combinatie met andere subsidieregelingen. Waar in het verleden veel opleidingen onder de KiPZ konden vallen, zijn deze nu ondergebracht bij bijvoorbeeld het SectorplanPlus. Dit kan ertoe leiden dat een ziekenhuis geen toekenning krijgt van subsidie binnen de regeling KiPZ. Slim administreren en tijdig inventariseren onder welke regeling een bepaalde opleiding valt, is dus cruciaal om in aanmerking te komen voor subsidiegelden.

Meer informatie?

Eind september wordt er meer duidelijkheid verwacht voor de nieuwe KiPZ-regeling. Mocht je in de tussentijd vragen hebben over welke opleiding onder welke subsidieregeling valt, neem dan contact op met HR specialist Thomas Pillen via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.