Koerswijziging voor de Beschikbaarheidbijdrage in zicht?

Voor sommige opleiders is dit helaas geen nieuws. Al een aantal jaar wordt het kleinere partijen steeds lastiger om aanspraak te maken op de Beschikbaarheidbijdrage. Deze regeling is bedoeld voor het opleiden van medisch specialisten, waaronder GZ-Psychologen. 

Historisch OpleidingsVolume (HOV)

Door de wijze waarop de regeling is vormgegeven loont het om lange tijd grootschalig op te leiden. Iedere opleideling telt mee voor je Historisch OpleidingsVolume (HOV). Hoe hoger je HOV, hoe voordeliger voor de subsidie.

De laatste jaren is er een trend ingezet, waarbij het instap-HOV steeds hoger werd. Dit bevoordeelt grote opleiders, maar pakt ongunstig uit voor kleinere opleiders. Organisaties die ieder jaar één medewerker opleiden binnen de Beschikbaarheidbijdrage vallen daardoor steeds vaker buiten de boot, soms komen ze helemaal niet meer in aanmerking voor de subsidie. Dit effect wordt versterkt omdat onbeschikte opleidingsplaatsen uit het HOV worden gefaseerd.

Tijd voor verandering

Om deze koers te wijzigen heeft TOP Opleidingen – die gaat over de toewijzing van de subsidie – de adviseurs Bosman en Vos ingeschakeld. Na grondig veldonderzoek en de inzet van klankbordgroepen is besloten om nieuwe toewijzingscriteria op te stellen. Deze zomer is hiervan een concept opgesteld, wat momenteel bij TOP Opleidingen ligt. In november vindt een nieuwe ronde klankbordgroepen plaats, waar veldpartijen van zich kunnen laten horen. 

Ook de zogeheten ‘proeftuinen’ – regionale samenwerkingsverbanden – nemen een rol in. De voorwaarden hiervoor lijken niet te wijzigen. Het is nog tot 1 februari 2023 mogelijk om nieuwe samenwerkingsverbanden door te geven aan TOP; begin november komen hiervoor geactualiseerde documenten beschikbaar.

We verwachten over een aantal weken meer informatie te hebben over de vernieuwde toewijzingscriteria en de toegankelijkheid van de Beschikbaarheidbijdrage, nu en in de toekomst. We houden je hier via onze nieuwsbrief uiteraard over op de hoogte. Heb jij je nog niet ingeschreven voor onze nieuwsbrief? Dat kan via deze link.