Laatste publicatie instroomcijfers WGA

Elk jaar publiceert het UWV de instroomcijfers van medewerkers die in voorgaande jaren arbeidsongeschikt zijn geworden. Met deze publicatie is het mogelijk om de landelijke instroomcijfers met die van je eigen organisatie te vergelijken. Ook biedt het de gelegenheid om je eigen verzuimcijfers te controleren. Vanaf 2022 is de kamer voornemens de instroomcijfers niet meer te publiceren, hiermee vervalt dit controlemoment.

Publicatie instroomcijfers WGA van 2020

Op 1 juli 2021 zijn de WGA-instroomcijfers van 2020 bekend gemaakt. Het gaat hierbij om medewerkers die in 2018 ziek werden en in 2020 een WGA-uitkering kregen. In totaal zijn er 49.800 arbeidsongeschikten ingestroomd in de WIA. Van deze instroom hebben 38.200 medewerkers een WGA-uitkering gekregen, waarvan er 23.400 rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de werkgever.

Met dergelijke instroomcijfers is het van groot belang om een goed beleid te voeren op het ziekteverzuim binnen je organisatie, om zo direct te kunnen sturen op risicobeperking van arbeidsongeschiktheid. Met het oog op de privacywetgeving wordt vanaf 2022 de specificatie van de instroomcijfers niet meer gedeeld door het UWV, de intentie is om ook de instroomcijfers zelf in de toekomst niet meer openbaar te maken. Hiermee komt het jaarlijkse controlemoment in mei en straks ook het vergelijkingsmoment te vervallen.

Controle instroomcijfers via de Whk-premie

Het blijft mogelijk om je instroomcijfers te controleren. Wanneer in december de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bekend wordt gemaakt, is er alsnog een mogelijkheid tot het controleren van de gegevens. Echter, dan is de nieuwe premie al vastgesteld en zijn eventuele fouten in de instroomcijfers pas achteraf te controleren en eventueel te herstellen.

Als de publicatie van de instroomcijfers helemaal niet meer gedeeld wordt, stopt hiermee ook de mogelijkheid om de cijfers van je organisatie te vergelijken met die van je branchegenoten. Zonder dit vergelijkingsmateriaal is het nu niet mogelijk om te weten of je instroomcijfers hoog of laag zijn en of er directe actie nodig is.

Hoe nu verder?

Het blijft noodzakelijk om de instroomcijfers uit de beschikking gedifferentieerde premie Whk goed te controleren en zo eventuele fouten te ontdekken. Wil je meer informatie over de WGA-instroomcijfers van jouw organisatie? Of wil je meer inzicht krijgen in wat jouw WGA-schadelast is en hoe je deze beter kunt beheersen? Het team van OAZ kan je hierbij helpen. Neem contact op met een van onze HR specialisten via info@oaz.nl of bel direct naar 088 5600 700.