Lage WW-premie herzien bij kort dienstverband

De hoogte van de gedifferentieerde WW-premie moet opnieuw worden bepaald wanneer een dienstverband korter dan twee maanden duurt. Graag leggen we je uit hoe dit in z’n werk gaat.

Registratie hoge of lage WW-premie

Welke WW-premie je als werkgever afdraagt voor je medewerker, is afhankelijk van het soort arbeidscontract dat je met je medewerker hebt afgesloten. In de basis geldt hier dat een laag tarief geldt bij vaste dienstverbanden en een hoog tarief is van toepassing bij een flexibel dienstverband.

Voor deze gedifferentieerde premie geldt een belangrijke uitzondering. Wanneer een medewerker binnen twee maanden na indiensttreding uit dienst treed, dient de WW premie te worden herzien. Indien het een lage WW premie betreft moet dit worden opgehoogd. Deze regel is van kracht ongeacht wie het initiatief van de ontbinding van het dienstverband heeft genomen en geldt ook wanneer het een overlijden betreft.

Uitzonderingen WW-premie bij kort dienstverband

Er zijn twee situaties die buiten deze tweemaandstermijn van de herziene WW-premie vallen.

  1. bij bedrijfsovername: in dit geval wordt de arbeidsovereenkomst overgenomen door de overnemende partij en vervalt de termijn;
  2. bij contractovername door een nieuwe werkgever: in dit geval moet de overname wel juridisch zijn vastgelegd en moet de medewerker hier schriftelijk mee instemmen.

Buiten deze uitzonderingsregels geldt dus dat voor een medewerker met een dienstverband van minder dan twee maanden het hoge tarief van de gedifferentieerde WW premie van toepassing is.

Vragen?

Heb je vragen over dit bericht of ben je op zoek naar ondersteuning bij het in beeld brengen van de registraties WW-premie binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met onze Specialist WW-premie Rosita Tanasale via info@oaz.nl of bel 088 5600 700. Benieuwd naar onze aanpak? Download de factsheet WW-premiemanagement via het formulier hiernaast.