Leven Lang Ontwikkelen als speerpunt, hoe blijf je investeren?

Begin mei is bekendgemaakt dat de stekker is getrokken uit de opleidingssubsidie STAP. Een beslissing die uiteenlopende reacties uitlokt. ‘Dat het STAP-budget steeds zo snel op is, is bewijs van de behoefte aan deze regeling!’ aldus de een. ‘De laagdrempeligheid nodigt teveel uit, dit gaat ten koste van de echte opleiders!’ meent de ander.

Het feit is dat een Leven Lang Ontwikkelen een speerpunt blijft voor het kabinet en voor veel werkgevers. De Kamer denkt na over een waardig opvolger van het STAP budget, intussen blijven er voldoende andere mogelijkheden voor werkgevers die hun medewerkers willen motiveren en bijscholen. Denk hierbij aan de Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ) en SectorplanPlus.

Wil jij blijven investeren in het opleiden van je medewerkers? Neem dan contact op met OAZ via info@oaz.nl of bel 088 5600 700. Graag bespreken we de mogelijkheden met je.