LKV en LIV, dit verandert er vanaf 2024

Er gaat veel veranderen voor het Loonkostenvoordeel (LKV) en Lage-inkomensvoordeel (LIV), dat blijkt uit de Miljoenennota voor 2024. Onze specialist Bo heeft de wijzigingen voor je op een rij gezet en licht ze hieronder verder toe.

Alle voorstellen en wijzigingen voor het LKV en LIV per 2024 op een rij:

1. Het LKV oudere werknemer wordt voor medewerkers in dienst vanaf 2024 verlaagd per 2025 en afgeschaft per 2026
2. Het LIV wordt per 2024 beperkt en per 2025 volledig afgeschaft. Het Jeugd-LIV wordt al per 2024 afgeschaft
3. De voorwaarden voor het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapten worden verruimd
4. Het kabinet heeft een voorstel ingediend voor het verruimen van de doelgroep voor het LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden. Ook willen ze dat deze tegemoetkoming structureel beschikbaar wordt

LKV oudere werknemer wordt afgeschaft

Uit een onderzoek van SEO Economisch Onderzoek is gebleken dat de doelmatigheid van het LKV oudere werknemer op zijn hoogst beperkt is. Het kabinet kiest er daarom voor deze tegemoetkoming stapsgewijs af te schalen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen medewerkers die vóór 2024 in dienst zijn getreden en daarna.

Voor medewerkers die vóór 1 januari 2024 in dienst zijn getreden én in de doelgroep LKV oudere werknemer vallen, heeft een werkgever recht op de volledige vergoeding per verloond uur voor maximaal drie jaar vanaf de in dienst datum. Ook in 2026 kunnen werkgevers dus nog aanspraak maken op LKV ouder werknemer voor de medewerkers.

Voor een medewerker die op 1 januari 2024 of daarna in dienst zijn gekomen, gelden echter andere voorwaarden. In 2024 heeft de werkgever recht op de volledige vergoeding per verloond uur, maar in 2025 wordt deze vergoeding verlaagd en met ingang van 2026 volledig afgeschaft.

In 2024 beperkt LIV

Per 1 januari 2023 is de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) ingegaan. Dit resulteert in een grotere groep medewerkers die voldoet aan het uurlooncriterium voor het LIV. Dit is echter niet het effect dat de overheid hiermee heeft beoogd. Het kabinet heeft daarom besloten de bovengrens voor het LIV aan te passen.

Momenteel kunnen werkgevers het LIV toepassen voor medewerkers die 100 tot 125 procent van het wettelijk minimumloon (WML) verdienen. Vanaf 1 januari 2024 wordt de bovengrens van 125 procent verlaagd naar 104 procent.

Daarnaast zal er een wetsvoorstel worden ingediend voor het afschaffen van het LIV per 2025, dit is besloten in het pensioenakkoord. Ook het Jeugd-LIV wordt afgeschaft, maar al per 2024. Werkgever die deze tegemoetkoming dit jaar nog hebben toegepast, zullen volgend jaar de laatste uitbetaling ontvangen.

In oktober 2023 heeft het kabinet het wetsvoorstel ingediend voor het afschaffen van het LIV per 1 januari 2025.

Wijziging LKV herplaatsingen

Momenteel beschrijft de wet dat je als werkgever de tegemoetkoming LKV herplaatsingen mag toepassen als een medewerker twee jaar ziek is, daarna een WIA-uitkering ontvangt en daarna weer gaat werken in een aangepaste functie of een aangepast aantal uren per week. Dit sluit echter niet aan op hoe het in de praktijk vaak gaat. Veel medewerkers proberen tijdens die eerste twee jaar ziekte namelijk al (deels) te re-integreren. Vanwege die gewerkte uren, wordt het LKV herplaatsingen voor deze medewerkers nu nog afgewezen.

Het kabinet bereidt een wetsvoorstel voor, waarmee de voorwaarden voor het LKV herplaatsingen kan worden gewijzigd. Hoe dit er exact uit gaat zien, is nog niet bekend. Wel weten we dat de doelgroep voor deze tegemoetkoming daardoor groter zal worden.

In oktober 2023 heeft het kabinet het wetsvoorstel ingediend waarin dit plan is uitgewerkt. In de nieuwe vormgeving komen ook medewerkers in aanmerking die in de wachttijd van de WIA de eigen arbeid geheel of gedeeltelijk hebben hervat of geheel of gedeeltelijk in een andere functie bij dezelfde werkgever zijn gaan werken.

Uitbreiding en versoepeling LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden

Ook voor het LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden zal in de komende jaren rekening worden gehouden met hogere uitgaven. Het kabinet is namelijk van plan de doelgroep voor de banenafspraak te verruimen en het LKV structureel beschikbaar te stellen, in plaats van de huidige toepassingsperiode van drie jaar én ook voor medewerkers die al langer in dienst zijn.

In oktober 2023 heeft het kabinet het wetsvoorstel ingediend voor het structureel beschikbaar stellen van het LKV banenafspraak.

Voorzichtige vooruitblik: LKV overdraagbaar naar nieuwe werkgever

In de Prinsjesdag stukken wordt hier niet over gesproken, maar het is wel wijziging die het kabinet per 2026 voornemens is. Zodra een medewerker met het LKV voor een andere werkgever gaat werken, vervalt de tegemoetkoming omdat er sprake is van een ander loonheffingsnummer. Met een wetsvoorstel wil het kabinet regelen dat het mogelijk wordt om het LKV over te dragen naar een nieuwe werkgever.