Loondispensatie voor arbeidsgehandicapten is van de baan

Het is veelal in het nieuws geweest en zorgde voor veel ophef: de loondispensatie voor arbeidsgehandicapten. Het kabinet wilde de loonkostensubsidie voor werkgevers van medewerkers met een arbeidshandicap afschaffen. In ruil hiervoor mochten werkgevers hun medewerkers minder betalen dan het minimumloon. De arbeidsgehandicapte medewerker zou hierdoor zelf bij de gemeente een uitkering aanvragen om het gat op te vullen.

Echter, het plan is volgens het kabinet niet uitvoerbaar. Ook is er geen maatschappelijk draagvlak voor. Hierdoor heeft het kabinet besloten om het plan te schrappen.

Offensief Participatiewet

De doelstelling van de Participatiewet om de arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten te vergroten, blijft wel bestaan. Maar hoe? De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doet op dit moment onderzoek naar het vereenvoudigen van de regelgeving, maar ook naar meer werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Ze is in gesprek met diverse partijen en organisaties.

Onderstaande punten horen tot het offensief van de staatssecretaris:

  • Loonkostensubsidie verbeteren én vereenvoudigen.
  • Werken met loonkostensubsidie moet lonen.
  • Matching tussen werkgever en werknemer krijgt een impuls.
  • Regels rond banenafspraak en quotum eenvoudiger maken.
  • Wajong-regels vereenvoudigen en hierdoor deze groep stimuleren te gaan studeren of meer te werken.
  • Beschut werken krijgt een extra impuls.

Meer informatie?

Wij houden de vorderingen nauwlettend in de gaten. Heb je vragen wat dit voor jou of jouw organisatie kan betekenen? Neem dan gerust contact op met Jurgen Brouwers via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.