Loonkostensubsidies in gevaar door pensioenakkoord

Vorige week is er een principeakkoord bereikt over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Op dit moment leggen de sociale partners dit voorstel voor aan hun leden. Wanneer de leden akkoord gaan met dit voorstel zouden de maatregelen aan de Eerste en Tweede Kamer voorgelegd kunnen worden om, naar verwachting, op zijn vroegst vanaf 1 januari 2020 in te laten gaan. De vernieuwing van het pensioenstelsel kan consequenties met zich meebrengen voor de bestaande loonkostensubsidies. Wij delen graag wat deze aanpassingen voor jou kunnen betekenen.

Stijging AOW leeftijd

De vernieuwing van het pensioenstelsel heeft voor de korte termijn als doel om de AOW leeftijd minder snel te laten stijgen dan eerst voorzien. Daarnaast moet het enerzijds op sectoraal of cao-niveau mogelijk zijn om maatwerkafspraken te maken zodat medewerkers gefaciliteerd worden en hierdoor langer en op een gezonde wijze kunnen blijven werken. Anderzijds moeten er mogelijkheden komen om specifieke groepen medewerkers perspectief te bieden waardoor zij eerder kunnen stoppen met werken. Voor de lange termijn wordt onder andere ingezet op het ontwikkelen van een programma voor duurzame inzetbaarheid en ‘Leven Lang Ontwikkelen’.

Houd de overheid de hand op de knip?

Om deze bovengenoemde maatregelen te kunnen financieren, zijn er forse bijstellingen nodig in de rijksuitgaven. Een van de maatregelen betreft een bezuiniging op de loonkostensubsidies. Zo heeft het Kabinet het voornemen aanpassingen door te voeren in het, voor werkgevers relevante, Lage-inkomensvoordeel (LIV). Ook is voorgesteld om de tegemoetkoming van het minimumjeugdloon in de vorm van het Jeugd-LIV af te schaffen. Naast aanpassingen aan deze instrumenten in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), gaan werkgevers en het Kabinet ook onderzoeken of er geen effectievere invulling hiervoor kan komen. Wij houden je hier graag van op de hoogte via ons nieuwsblog!

De voorgestelde aanpassingen in de Wtl leiden ertoe dat het voor medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt lastiger wordt om aan het werk te komen of te blijven doordat de voordelen van de Wtl voor werkgevers wegvallen. Hierdoor wordt het voor werkgevers minder aantrekkelijk om deze medewerkers aan te nemen.

Achtergrond Wtl

De Wtl bestaat uit drie tegemoetkomingen voor werkgevers en heeft als doel om medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. De Wtl vervangt de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en premiekortingen oudere werknemer door(1) het Loonkostenvoordeel (LKV). Daarnaast bestaat de Wtl uit (2) het Lage-inkomensvoordeel (LIV) en (3) het jeugd-LIV.

Meer informatie?

Wil je meer weten over deze veranderingen? Neem dan contact op met Jurgen Brouwers. Mail info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.