Loonkostenvoordeel, de drie meest gemaakte fouten

Veel organisaties kampen met het probleem om de Wet tegemoetkoming loondomeinen en vooral het loonkostenvoordeel (LKV) op de juiste manier en tijdig toe te passen. Wij hebben voor jou de drie meest gemaakte fouten op een rijtje gezet. Ook geven wij jou graag tips om deze fouten in de toekomst te voorkomen.

De drie maanden termijn

Voordat het LKV mag worden toegepast, dient er binnen drie maanden na indiensttreding van de betreffende medewerker een doelgroepverklaring te worden opgevraagd. Dit proces van signaleren, de juiste documenten verzamelen en het verkrijgen van de machtiging blijkt een tijdrovende klus. Daarnaast worden deze acties vaak naast de dagelijkse werkzaamheden uitgevoerd waardoor de drie maanden termijn onnodig verloopt. Dat scheelt al gauw tussen de €6.000 en €18.000 per keer.

Tip: Zorg dat er een verantwoordelijke is voor dit proces. Het is daarbij van belang dat er in zijn agenda rekening wordt gehouden met het voeren van deze administratie. Dit met als doel het signaleren van medewerkers met bijvoorbeeld een uitkeringsverleden en in aanmerking komen voor het LKV en het regelen van een volmacht om de doelgroepverklaring bij het UWV aan te vragen. Vergeet ook niet de regeling stop te zetten wanneer het recht op LKV na drie jaar stopt.

Voorbeeld:  Voor een organisatie met zo’n 3000 medewerkers is het verstandig om drie dagdelen in te plannen per maand.

Ziekmelding bijhouden in verband met de No-riskpolis

Is het LKV van toepassing op een medewerker? Dan geldt voor deze medewerker ook vaak de no-riskpolis. Dit betekent dat ziekmeldingen goed geregistreerd en bijgehouden moeten worden.

Ondanks het feit dat HR-softwarepakketten een betaalde koppeling hebben met het UWV, blijkt dat veel organisaties geen gebruik maken van de no-riskpolis. Hierdoor moet elke ziekmelding handmatig gecontroleerd worden of de no-riskpolis van toepassing is. Omdat deze taak vaak maar bij één persoon ligt en niemand dit verder controleert, kunnen er snel fouten worden gemaakt. En stel dat deze persoon wegvalt of afwezig is, dan worden deze werkzaamheden in zijn geheel niet opgepakt waardoor er vertraging opgelopen kan worden.

Tip: Stel een lijst op met alle medewerkers die voor de no-riskpolis in aanmerking komen, print deze uit en hang deze bijvoorbeeld naast jouw beeldscherm. Iedere keer als iemand zich ziek of beter meldt, kun je dit controleren en gelijk doorgeven bij het UWV. Een betere oplossing zou zijn om toch te kiezen voor de betaalde koppeling met het UWV. Je hoeft dan niet langer afhankelijk te zijn van de kennis die in het hoofd zit van één persoon. Dit maakt het proces een stuk efficiënter.

Het ontbreken van de juiste kennis

Vaak gebeurt het dat een organisatie bij de toepassing rond de Wet tegemoetkoming loondomein, dus ook het LKV, de verkeerde of omslachtige vragen stelt. Hier worden mogelijke uitkeringen vergeten waardoor jij, ondanks dat je het proces wel goed heeft ingericht, alsnog gelden misloopt.

Tip: In de basis heb je als organisatie twee opties:

  1. Je haalt de kennis in huis door speciaal iemand hiervoor aan te nemen.
  2. Je kiest ervoor om een gespecialiseerde organisatie in te schakelen die dit voor jou regelt.

Meer weten?

Benieuwd hoe jouw organisatie gebruik kan maken van de Wet tegemoetkoming loondomein? Neem dan contact op met Jurgen Brouwers: 088 5600 700 of info@oaz.nl.