Loonkostenvoordeel ook voor stagiairs?

Dat u voor sommige medewerkers recht hebt op Loonkostenvoordeel (LKV) wist u waarschijnlijk al. Maar hoe zit het dan met stagiairs? Kunt u ook voor een stagiair in aanmerking komen voor het LKV?

Uit het kennisdocument Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) blijkt dat u voor een stagiair ook een doelgroepverklaring kunt aanvragen en LKV kunt ontvangen.
Als werkgever betaalt u uw stagiair een stagevergoeding waarop u loonheffing inhoudt en afdraagt. De stagiair is dan verzekerd voor de Ziektewet en valt daarom onder de Wtl. Hierdoor kan een stagiair ook in aanmerking komen voor een doelgroepverklaring LKV.

De stagiair moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
Hij moet zelf een doelgroepverklaring LKV bij het UWV aanvragen of hier iemand voor machtigen. Daarnaast moet de doelgroepverklaring binnen 3 maanden nadat de stage is begonnen, worden aangevraagd.

Indienstneming na stageperiode

Het kan zijn dat u na de stageperiode de stagiair graag in dienst wilt nemen. U heeft dan tot maximaal 3 jaar na de startdatum van de stage recht op het LKV.
Ontving de voormalige stagiair tijdens zijn stageperiode geen stagevergoeding waar loonheffing op ingehouden moest worden? Dan moet de doelgroepverklaring binnen drie maanden na indiensttreding van de voormalige stagiair, nu dus nieuwe medewerker, aangevraagd worden.

Meer informatie?

Wilt u weten wat dit voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Jurgen Brouwers! Bel 088 5600 700 of mail info@oaz.nl.