MBO-budget subsidieregeling Praktijkleren verhoogd!

Op 29 augustus jl. heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een wijziging doorgevoerd in de subsidieregeling Praktijkleren. Vanwege de stijging in BBL-studenten in de jaren 2018 t/m 2020 zal er vanaf het schooljaar 2017/2018 vijf miljoen euro worden toegevoegd aan het MBO-BBL budget van de regeling.

Wijziging normbedrag MBO budget

Dit is goed nieuws voor het normbedrag dat jaarlijks wordt bepaald aan de hand van het aantal aanvragen. Het normbedrag kwam vorig jaar uit op  € 2.587,14 in plaats van van €2.700,-.

Met de toename in studentenaantallen zou het normbedrag normaliter nog lager uitvallen. Met de extra vijf miljoen euro zal die daling in ieder geval minder snel gaan. Erg gunstig dus!

Meer informatie?

Neem contact op met Thomas Pillen of een van onze andere HR specialisten via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.