MDIEU voor bedrijven: kleine aanvragen 2023 gesloten en aanvraagrondes 2024 bekend

Sinds 1 september 2023 kunnen werkgevers middels de regeling MDIEU subsidie aanvragen voor projecten met het thema Duurzame Inzetbaarheid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten aanvragen met ieder een eigen budget: kleine aanvragen tot 300.000 euro en grote aanvragen vanaf 300.000 euro.

Meer dan het dubbele budget aangevraagd

Voor subsidieaanvragen tot 300.000 euro is een budget van 7.5 miljoen euro beschikbaar. De belangstelling voor deze subsidiemogelijkheid is groot. Het subsidieplafond voor deze categorie is met de ingediende aanvragen inmiddels ruim overschreden. De minister van SZW heeft daarom besloten om meer aanvragen te behandelen. In totaal zullen maximaal 103 aanvragen in behandeling worden genomen. Om dit mogelijk te maken, wordt het oorspronkelijke plafond voor kleine aanvragen opgehoogd naar 17 miljoen euro.

Nieuwe kansen in 2024

Op het moment dat het ministerie de update deelde, waren er 103 kleine aanvragen ingediend. Aanvragen die daarna nog zijn ingediend, worden afgewezen vanwege het overschrijden van het maximumaantal aanvragen.

Bedrijven die nog geen aanvraag hebben ingediend, maar wel graag gebruik willen maken van de optie om tot 300.000 euro subsidie aan te vragen, kunnen in 2024 alsnog een aanvraag indienen. In april en september 2024 volgen nieuwe aanvraagrondes.

Voor subsidieaanvragen vanaf 300.000 euro is een budget van 75 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het is nog tot en met 30 november 2023 mogelijk om subsidie aan te vragen in deze categorie. Het ministerie van SZW heeft niet gecommuniceerd over de status van dit subsidieplafond.

Ondersteuning bij de aanvraag en verantwoording MDIEU

OAZ heeft veel ervaring met het aanvragen van subsidies, het verzorgen van een (omvangrijke) projectadministratie en het opstellen van eventuele bezwaren. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? We helpen je graag verder. Neem contact met één van onze specialisten via info@oaz.nl of bel naar 088 5600 700.