Meer geld vrij voor Praktijkleren

De subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, studenten of medewerkers die een (beroeps)opleiding volgen zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding. Na afloop van ieder schooljaar dien je hiervoor bij de RVO de aanvraag in voor jouw organisatie. 

Extra subsidiegeld

In de begroting voor het jaar 2020 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wordt vermeld dat ze starten met een subsidieregeling voor het stimuleren van ‘leven lang ontwikkelen’ in de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Hiervoor is aan de subsidieregeling Praktijkleren voor de komende vijf jaar € 10,6 miljoen per jaar toegevoegd om deze drie sectoren tegemoet te komen met een extra investering in de scholing van medewerkers. Dit extra subsidiegeld zal bovenop het subsidiebedrag komen die werkgevers nu al via de regeling Praktijkleren kunnen ontvangen. Daarnaast is de subsidieregeling Praktijkleren in 2019 tot 2023 verlengd. Ook zien we dat in het jaar 2024 alvast geld is gereserveerd voor de regeling Praktijkleren in de begroting van het ministerie. 

Vragen?

Wil je meer informatie over de subsidieregeling Praktijkleren of heb je een ander vraagstuk op HR gebied? Neem dan contact op met Thomas Pillen of een van onze andere HR specialisten. Je kunt een mail sturen naar info@oaz.nl of bel direct naar 088-5600700.