Meer kans op werk met het lage inkomensvoordeel

Vanuit het Kabinet gaat er speciale aandacht uit naar het vergroten van de kansen op werk voor mensen met een laag inkomen. Er komt een tegemoetkoming voor werkgevers die mensen aannemen met een loon tussen de 100% en 120% van het minimumloon. Deze tegemoetkoming gaat in per 2017 en verlaagt de loonkosten waardoor de kansen op werk toenemen. Het voordeel bedraagt maximaal € 2000,- per werknemer per jaar, op basis van een 38-urige werkweek.

Wie komt er in aanmerking voor het lage inkomensvoordeel?

Het lage-inkomensvoordeel geldt voor werknemers met een loon tussen 100% en 110% van het wettelijk minimumloon die in één jaar ten minste 1248 uur bij dezelfde werkgever hebben gewerkt. Voor werknemers met een loon tussen de 110% en 120% van het wettelijk minimumloon bedraagt het voordeel maximaal € 1000,-. Ook deze werknemers dienen in één jaar tenminste 1248 uren te hebben gewerkt bij dezelfde werkgever. De toekenning van dit voordeel is naar rato van het aantal gewerkte uren in een jaar.

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met jouw accountmanager of Joey Burggraeve via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.