Meer opleidingsplaatsen voor verpleegkundig specialist/physician assistant

 Uit de plannen voor 2016 is gebleken dat er meer geld beschikbaar is voor het opleiden van medewerkers in de zorg. Sinds enkele jaren zijn er in Nederland verpleegkundig specialisten en physician assistants in de zorg werkzaam. Deze gespecialiseerde beroepskrachten hebben een masteropleiding gevolgd om eenvoudige en routinematige taken van de huisarts of de specialist over te nemen. De verpleegkundig specialisten en physician assistants worden opgeleid via de duale hbo-opleidingen Master Advanced Nursing Practice (MANP) en Master Physician Assistant (MPA). Er komen meer opleidingsplaatsen voor deze nieuwe beroepen. Hiervoor is een bedrag van € 38,2 miljoen beschikbaar gesteld.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw accountmanager of Joey Burggraeve, telefoonnummer 0118-421700