Meer re-integratie van WGA’ers?

Als publiek verzekerde ligt de verantwoordelijkheid rondom re-integratie van WGA ’ers bij het UWV. Een zorg minder voor de werkgever, maar niet altijd een succes. Het UWV kampt met een tekort aan mensen en middelen om concrete oplossingen aan te dragen op het gebied van re-integratie. Dit heeft de aandacht van de minister. In 2021 willen zij conclusies trekken uit de dienstverlening rondom WGA’ers. Intussen hoef je natuurlijk niet achterover te leunen. Als werkgever zijn er kansen om regie te voeren op (medische)beslissingen van het UWV. U kunt hier zo nodig tegen in bezwaar gaan om tot een terechte uitkeringslast te komen. Dit met als doel waar mogelijk een beperking van financiële lasten.

WGA-doelgroep in beeld

Met de aanvullende middelen uit het regeerakkoord krijgt het UWV ook de mogelijkheid om de WGA-doelgroep goed in beeld te brengen en te houden en, naar gelang van de kenmerken en behoefte van de WGA-gerechtigde, gerichte interventies in te zetten. Met de implementatie van de dienstverlening WGA zal ook een onderzoek gestart worden naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de dienstverlening. In 2021 volgt een tussentijdse evaluatie met een eerste inzicht in de doelmatigheid en doeltreffendheid over de WGA-dienstverlening.

Vragen of meer informatie?

Ben je op zoek naar meer informatie of heb je vragen over de impact van de WGA op jouw organisatie? Neem contact op met onze specialist Sociale Zekerheid via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.