Navigeren binnen de wet- en regelgeving van de Whk

De laatste week van november heeft de Belastingdienst werkgevers die publiek verzekerd zijn voor de Ziektewet en de WGA de beschikking gedifferentieerde premie Whk voor 2023 toegestuurd. De gegevens in deze beschikking zijn gebaseerd op de uitkeringen van (ex-)medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan en / of medewerkers die in de WGA terecht zijn gekomen.

Hoe zit het ook alweer?

Als je medewerker langdurig ziek wordt, is dat vervelend voor alle betrokken partijen. Na 104 weken ziekte kan de medewerker instromen in de WGA. Dit heeft effect op de lasten van jou als werkgever. Het is hierom van belang om goed overzicht te houden op het langdurig verzuim van je (ex-)medewerkers en nauwkeurig te controleren of de gegevens van het UWV juist zijn. De financiële schadelasten kunnen namelijk flink oplopen. Een grondige controle van de jaarlijkse Whk-beschikking is van belang om controle te houden op de schadelasten, hier komen namelijk regelmatig fouten in voor.

De regels op een rijtje

Vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid

Wanneer een medewerker ziek uit dienst gaat ontvangt hij/zij een ziektewet uitkering van het UWV. Deze wordt maximaal 2 jaar lang aan de werkgever doorbelast.

Na 104 weken arbeidsongeschikt

Is een medewerker 104 weken ziek en >35% arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij/zij een WIA-uitkering. Deze uitkering kan tot maximaal 10 jaar worden doorbelast aan de werkgever, middels de premie Whk.

Na 104 weken arbeidsongeschikt uit dienst

Gaat een medewerker na 104 weken ziek uit dienst wegens langdurig arbeidsongeschikt en ontvangt hij/zij een transitievergoeding? De werkgever kan hiervoor een compensatie aanvragen.

Het is belangrijk om te weten waar in het proces je medewerker zich bevindt. Is hij of zij langer dan twee jaar arbeidsongeschikt, uit dienst getreden en ontvangt deze een WIA-uitkering? Middels een bezwaarprocedure is het mogelijk om beter inzicht te krijgen in de situatie van de (ex-) medewerker.

Een professioneel rechtshulpverlener kan je daar bij ondersteunen. Deze heeft, met toestemming van het UWV, toegang tot medische stukken. Deze gegevens worden wegens privacyredenen nooit gedeeld met de werkgever. Wel kan er met deze kennis nauwkeuriger bepaald worden welke acties, bijvoorbeeld een herbeoordeling, op welk moment zinvol zijn.

Werken aan duurzame schadelastbeheersing

Het is niet eenvoudig om te navigeren door de regels omtrent Whk en WGA. OAZ heeft de dienstverlening WGA management en gedifferentieerde premie Whk ontwikkeld om haar klanten hierbij te ondersteunen. Door actief de termijnen van het UWV op te volgen en waar mogelijk herbeoordelingen aan te vragen of in bezwaar te gaan, realiseren wij vaak een duurzame verlaging van je schadelasten.

Wij houden rekening met wetswijzigingen van de laatste en toekomstige jaren en bewaken voor jou alle deadlines van de aangevraagde herbeoordelingen, bezwaren, maar ook de door het UWV afgegeven beschikkingen. Denk je dat dit interessant is voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op via info@oaz.nl, dan kijken we samen wat voor jouw organisatie haalbaar is.