Nieuw aanvraagtijdvak MDIEU in april 2024

Goed nieuws als jouw organisatie in 2024 en 2025 investeert in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers! Op 8 april 2024 opent een nieuw aanvraagtijdvak van de MDIEU-subsidie voor bedrijven. Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de aanvraag van eind 2023. Onze specialist Alinda brengt je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

Aanpassing nieuwsbericht: op dinsdag 2 april 2024 om 9 uur stond de opening van het aanvraagtijdvak MDIEU gepland. Wegens een technisch probleem in het aanvraagportaal is dit met een week uitgesteld naar maandag 8 april 2024 om 9 uur.

Aanvraagtijdvakken MDIEU 2024 

Het eerste aanvraagtijdvak van 2024 voor de MDIEU start op 8 april en sluit weer op 26 april. Voor dit tijdvak is een subsidiebudget van 100 miljoen euro beschikbaar. Komt april voor jouw organisatie te vroeg? Van 2 september tot en met 27 september 2024 opent een nieuw aanvraagtijdvak met hetzelfde totale subsidiebudget.  

Belangrijke wijzigingen 

Naast dat de aanvraagtijdvakken van 2024 flink korter zijn dan 2023, zijn er de volgende wijzigingen aangekondigd: 

  • de periodes dat gemaakte RVU-kosten subsidiabel zijn schuiven op: 
    • voor het aanvraagtijdvak van april 2024 kunnen RVU-kosten vanaf 1 december 2023 worden meegenomen; 
    • voor het aanvraagtijdvak van september 2024 kunnen RVU-kosten vanaf 1 mei 2024 worden meegenomen; 
  • in totaal is er 200 miljoen euro aan subsidiebudget beschikbaar, 100 miljoen euro per aanvraagtijdvak in 2024; 
  • vanaf april 2024 is de beslistermijn van beoordeling en beschikking op de aanvraag 13 weken na sluiting van het aanvraagtijdvak.  

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt 

Het eerste aanvraagtijdvak voor de MDIEU vond plaats in 2023. Uit het overvraagde budget bleek de grote animo voor de subsidie. Het ministerie van SZW behandelde de aanvragen in volgorde van binnenkomst, maar helaas konden niet alle aanvragen gehonoreerd worden.  

In 2024 geldt opnieuw: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. OAZ streeft ernaar om de aanvragen voor haar klanten zo vroeg mogelijk in te dienen, om de kans op een toegewezen aanvraag te vergoten. Benieuwd naar wat onze specialisten voor jouw organisatie kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.