Nieuwe financiële impuls voor opleiden in de wijkverpleging 

Leidt jouw organisatie in 2024 BBL-of hbo-duaal leerlingen op in de wijkzorg? Dan kom je wellicht in aanmerking voor het nieuwe Opleidingsfonds Wijkverpleging 2024. Het fonds is nog niet definitief gepubliceerd, maar dat verwachten we zeer binnenkort. In dit artikel lees je wat je moet weten voor de aankomende aanvraagronde van deze verwachte, nieuwe financiële impuls voor opleiden in de wijkverpleging. 

Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging 

Begin 2023 sloot het ministerie van VWS met verschillende veldpartijen het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging. Hiermee wordt 60 miljoen euro vrijgemaakt voor het opleiden van leerlingen in de wijkverpleging. Een deel van dit budget is bestemd voor het eenmalige Opleidingsfonds Wijkverpleging 2024.

Kostendekkend opleiden in de wijkzorg

Met het Opleidingsfonds kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor medewerkers die een BBL of Hbo duaal beroepsopleiding in de wijkverpleging volgen, waaronder:

  • Helpende Zorg & Welzijn (niveau 2)
  • Verzorgende IG (niveau 3)
  • Verpleegkundige (niveau 4 of 6)
  • mbo-certificaat (deelopleiding)

De insteek van het fonds is het kostendekkend opleiden in de wijkverpleging. Het fonds is voor werkgevers een aanvulling op reeds ontvangen subsidies, zoals Praktijkleren en SectorplanPlus.

Subsidiabele kosten zijn:

  • loonkosten en werkgeverslasten;
  • begeleidingskosten praktijk- en werkbegeleider;
  • opleidingskosten, zoals collegegeld en studieboeken.

Voorwaarden aan aanvragers 

Dit zijn de voorwaarden waar jij als aanvrager aan moet voldoen:

  • jouw organisatie is actief in de wijkverpleging en de activiteiten worden direct gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw);
  • jouw organisatie is op 1 januari 2024 een erkend SBB leerbedrijf en sluit met leerlingen een leerarbeidsovereenkomst af.

Aanvraag indienen Opleidingsfonds Wijkverpleging

De verwachting is dat er slechts één aanvraagtijdvak zal worden opgesteld: van 1 januari tot 15 februari 2024. De aanvraag zal een inschatting zijn van het aantal leerlingen dat jouw organisatie in 2024 zal opleiden. Daarbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen mbo-certificaten, initiële-, zij- en door-stromers.

Gedurende de looptijd van de regeling zal geen bevoorschotting op de subsidie plaatsvinden. De gelden worden na de afronding van de projectadministratie uitgekeerd. Indien het budget is overvraagd, zal deze naar rato worden verdeeld. Wij verwachten op zeer korte termijn de definitieve publicatie van het Opleidingsfonds Wijkverpleging 2024. Zodra het zo ver is, zullen we opnieuw een informerend artikel delen.

Op de hoogte blijven 

Blijf op de hoogte van de publicatie van het nieuwe Opleidingsfonds Wijkverpleging 2024 en andere ontwikkelingen op het gebied van opleidingssubsidies. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief via het onderstaande formulier en mis niets.