Nieuwe ontwikkelingen en uitbreiding voor het SectorplanPlus

Juist nu er meer vraag is naar zwaardere zorg is het opleiden en trainen van leerlingen voor extra handen aan het bed belangrijker dan ooit. De regeling SectorplanPlus biedt hierin een tegemoetkoming voor werkgevers in de sector Zorg en Welzijn voor de scholing en begeleiding van leerlingen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft onlangs bekend gemaakt dat het budget van tijdvak 4 van deze regeling is verhoogd. In dit artikel vind je de laatste ontwikkelingen en wat dit voor jouw organisatie betekent.

Uitbreiding SectorplanPlus tijdvak 4

In december 2019 kon je een aanvraag voor tijdvak 4 indienen. Waar toen 134 miljoen beschikbaar was, is er landelijk voor bijna 271 miljoen euro aan aanvragen ingediend. Het  ministerie van VWS maakte onlangs bekend het budget uit te breiden naar een totaal van 234,5 miljoen euro.

Op dit extra beschikbaar gestelde budget wordt een verdeelsleutel toegepast, wat betekent dat per aanvraag er ruim 85% van het subsidiebedrag wordt toegekend.

Wanneer je een aanvraag voor tijdvak 4 hebt ingediend zullen de projectovereenkomsten binnenkort voor jou beschikbaar zijn. Dan weet je ook hoeveel subsidiegeld er is gereserveerd voor jouw organisatie.

Verlenging looptijd tijdvak 4

Naast de uitbreiding van het budget is ook de looptijd van tijdvak 4 verlengd. Het gaat hier om een verlenging van acht maanden, tot en met 23 augustus 2022. De totale looptijd van de regeling bedraagt daarmee vijf jaar.

Dit betekent dat, als je een aanvraag hebt ingediend voor tijdvak 4, je acht maanden extra de tijd hebt voor de uitvoering van de trainingen en opleidingen (die bijvoorbeeld als gevolg van de coronacrisis zijn uitgesteld). Ook de periode waarin trajecten mogen starten is hiermee verlengd. Voor leerlingen die instromen in de periode tot en met 23 februari 2022 zijn er daardoor nu ook subsidiemogelijkheden.

De leertrajecten die in aanmerking komen voor de subsidiegelden van tijdvak 4, dienen uiterlijk 23 augustus 2022 te zijn afgerond. Dit is met uitzondering van de BBL- en hbo-opleidingen in de categorieën A, B en C1. Deze opleidingen dienen tenminste zes maanden te duren binnen de subsidieperiode.

Nieuwe definitie doelgroep ‘nieuwe instroom’

Naast de uitbreiding en verlening van de looptijd, is ook de doelgroep ‘nieuwe instroom’ in tijdvak 4 herzien. Deelnemers in deze doelgroep mochten eerder maximaal 1 jaar in dienst zijn bij aanvang van de opleiding of training. Dit is uitgebreid met deelnemers die maximaal 2 jaar in dienst zijn bij aanvang van het leertraject.

SectorplanPlus Covid-19-categorie verder uitgebreid

Door de grote toename in de vraag naar zorg maakte het ministerie van VWS in maart 2020 bekend een extra categorie toe te voegen aan de regeling SectorplanPlus: de Covid-19-categorie. De beschikbare subsidiegelden in deze categorie zijn een tegemoetkoming in de inwerk- en (bij)scholingskosten voor zorgprofessionals die bijspringen om de grote zorgvraag op te vangen. In totaal is er een budget van 22,5 miljoen euro beschikbaar binnen deze categorie.

Tot 31 maart 2021 kan er gebruik worden gemaakt van de Covid-19 categorie binnen het SectorplanPlus. Eerder was dit verlengd met onbepaalde tijd, maar inmiddels heeft het ministerie van VWS een einddatum vastgesteld. Het gaat hier om Covid-19 gerelateerde instroom en scholingen. De deadlines voor de registraties en het indienen van de administratieve verantwoording voor deze categorie zijn nog niet bekend. Dit wordt uiterlijk in de eerste week van januari 2021 bekend gemaakt. Zodra hier meer over bekend is kun je alle informatie vinden op onze website.

Vragen?

Heb je vragen over dit bericht of ben je op zoek naar ondersteuning bij de administratieve verantwoording van jouw SectorplanPlus aanvraag? Neem dan gerust contact met ons op via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.