Wijzigingen aanvraagportaal Praktijkleren

Bij de aanvraag voor Praktijkleren maken werkgevers en intermediairs gebruik van het klantportaal in Mijn RVO. Per 1 juni is een nieuw aanvraagportaal gelanceerd, wij hebben de wijzigingen van dit portaal ten opzichte van de eerdere schooljaren voor je op een rij gezet.

Communicatie Praktijkleren via portaal

Alle communicatie loopt vanaf het moment van aanvraag digitaal. Als de RVO een vraag heeft over een aanvraag, versturen ze hierover een mail. Dit loopt via het nieuwe portaal, zodat alle communicatie over een aanvraag overzichtelijk bij elkaar bewaard wordt.

Aanvulling onderwijscategorie mbo voor Praktijkleren

De RVO vult voor de onderwijscategorie mbo de gegevens van leerbedrijven en studenten aan. Dit scheelt flink in administratieve handelingen. Als er gegevens onjuist blijken, is het wel mogelijk om handmatig aanpassingen te blijven doen. Ook worden de leerbedrijven automatisch aan studenten gekoppeld.

Aanlevering bestanden voor aanvraag Praktijkleren

De Excel-bestanden voor de aanvraag zijn gewijzigd. Zo is het voor mbo alleen nog maar nodig om het BSN te uploaden en het aantal weken dat begeleiding aan de orde is.

Geen limiet op aantal Praktijkleren studenten per aanvraag

Er is geen beperking meer op het aantal op te voeren studenten per aanvraag. Ook kunnen meerdere onderwijscategorieën in één aanvraag worden opgenomen.

Controlefunctie op gegevens

Er is een controlefunctie toegevoegd dat een signaal afgeeft wanneer de gegevens in de aanvraag niet overeenkomen met de bekende gegevens.

Aanvraag Praktijkleren indienen?

OAZ maakt de aanvraag graag voor haar klanten in orde. Ga je zelf aan de slag met de aanvraag en zijn er onduidelijkheden over het nieuwe klantportaal? Ook dan helpen we je graag op weg. Neem contact op met onze HR specialisten via info@oaz.nl.