No-Risk en ziekteverzuim: hoe werkt het tijdens corona?

Nu een groot deel van Nederland thuis werkt is ziekteverzuim voor zowel werkgever als werknemer wat ingewikkelder dan normaal. Want wat doe je als de huisgenoot van een werknemer met verkoudheidsklachten thuis zit? En hoe werkt dat als werkgever met je no-riskpolis? Een van de diensten van OAZ is werkgevers ondersteunen in het tijdig signaleren en aanspraak doen op de no-riskpolis. In de afgelopen maanden merken we dat er veel vragen en onduidelijkheden zijn rond corona en no-risk.

Zo signaleren we een aantal terugkerende situaties waar de combinatie corona en de no-riskpolis voor onduidelijkheid zorgt. In dit artikel belichten we twee van de meest voorkomende situaties en vertellen we hoe wij je hierbij kunnen helpen.

Wat is de no-riskpolis?

De no-riskpolis is een looncompensatie-regeling voor werkgevers die mensen in dienst hebben met een arbeidsbeperking of met een Indicatie banenafspraak. Als de betreffende werknemer ziek wordt kun je aanspraak maken op de no-riskpolis. De polis compenseert in zijn geheel, of voor een deel het loon dat je als werkgever moet doorbetalen bij ziekte van je medewerker.

Ziekteverzuim en corona

Niet voor alle beroepen en werkzaamheden is vanuit huis werken een mogelijkheid. In die gevallen is doorwerken met lichte klachten daarom vaak geen optie. Voor werkgevers en werknemers zijn dit situaties waar nog veel onduidelijkheid heerst. Twee van de meest voorkomende situaties en de aanpak hiervan lichten we hieronder graag toe.

1: Ziekte van een familielid binnen het eigen huishouden

Een familielid van je medewerker heeft verkoudheidsklachten en wacht op de uitslag van de coronatest. De werkzaamheden die je werknemer normaal verricht kunnen alleen op locatie worden gedaan. Omdat hij of zij thuis moet blijven kunnen de normale werkzaamheden niet verricht worden.

De vraag die veel werkgevers in deze situatie hebben is of dit als een ziekmelding kan worden gezien en of er een wachtdag voor mag worden ingehouden. Het antwoord is nee, deze situatie valt niet onder ‘loon bij ziekte’. Als een medewerker geen werk kan uitvoeren als gevolg van de RIVM-voorschriften of voorschriften vanuit de werkgever, dan loopt de werkgever hier 100% risico. In deze situatie dient de werkgever 100% van het loon van de medewerker te betalen.

Wat wel een mogelijkheid is, is om je medewerker te verplichten thuis andere werkzaamheden uit te voeren. Je medewerker mag dit niet zonder meer weigeren. Uiteraard moet dit wel werk zijn dat thuis kan worden gedaan. Een andere optie is dat je medewerker de dagen als vakantiedagen opneemt. Je kan dit als werkgever niet verplichten aan je werknemer maar wellicht staat hij of zij er in goed overleg voor open.

2: Lichte gezondheidsklachten van eigen medewerker

Je medewerker valt binnen de no-risk doelgroep en heeft lichte verkoudheidsklachten. Hij of zij moet hierdoor thuisblijven. Valt dit wel onder een ‘normale’ ziekmelding? Hier luidt het antwoord ja, deze vorm van verzuim valt onder een ‘normale’ ziekmelding. In deze situatie kun je dus ook de no-riskpolis aanspreken. Als werkgever heb je hier de mogelijkheid om één wachtdag in te houden. Let wel op, dit kan alleen als het schriftelijk met je medewerker is overeengekomen.

Vragen bij het UWV, ondersteuning door OAZ

Het UWV heeft speciaal voor vragen rondom corona en de no-riskpolis extra mensen ingezet. Via het werkgeversportaal kun je aan je accountmanager vragen stellen over het wel of niet ziekmelden van medewerkers rondom corona. Als werkgever is het namelijk belangrijk om ziekmeldingen op tijd door te geven om aanspraak te kunnen maken op no-risk.

Daarnaast is het registreren van no-risk bij je werknemers en het controleren van uitbetalingen ook essentieel als je optimaal gebruik wilt maken van de no-riskpolis. Met al deze administratieve taken kunnen wij je helpen. Door bijvoorbeeld een digitale vragenlijst te versturen aan je nieuwe medewerkers registreren wij al in een vroeg stadium de mensen die in de no-risk doelgroep vallen. Ook signaleren we hiermee andere mogelijke loonkostenvoordelen.

Dit zorgt er voor dat je overzicht en controle houdt op de toepassing van de polis en dat je zeker weet dat deze volledig wordt benut. Er is dan meer rust om complexere situaties zoals verzuim tijdens corona vlot op te kunnen pakken.

Impact op jouw organisatie

Wil je weten wat het gebruik van de no-riskpolis voor impact heeft op jouw organisatie en wil je controle houden op de signaleringen van no-risk? Neem dan contact op met no-risk specialist Elena Maranus via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.