Nog 110 miljoen euro beschikbaar voor sectorplan

Vanuit de regeling cofinanciering sectorplannen is er op dit moment al 1,2 miljard besteed aan banenplannen. Hiervan is bijna een half miljard afkomstig van het kabinet.  Inmiddels zijn 77 plannen goedgekeurd en is de uitvoering van deze plannen gestart. De plannen hebben als doel om werklozen of met ontslag bedreigde werknemers klaar te stomen voor nieuw werk. Dit kan bijvoorbeeld door om- of bijscholing of via leerwerkplekken. Het uiteindelijke doel is om 430.000 mensen te helpen.  Het kabinet heeft in totaal 600 miljoen beschikbaar gesteld voor deze sectorplannen.

Op 15 januari 2015 is het derde aanvraagtijdvak opgesteld waarin sectorplannen kunnen worden ingediend. Het totale beschikbare budget voor dit tijdvak is 150 miljoen euro. Er is op dit moment bij het ministerie van SZW nog ruim 110 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bedoeld zijn om werkloosheid te voorkomen en mensen aan het werk te helpen of te houden. Het tijdvak sluit op 15 september 2015.

Tot nu toe zijn er in het derde tijdvak 13 plannen ingediend. Dit zijn zowel nieuwe initiatieven als herziene aanvragen omdat de animo binnen de sector groot is gebleken waardoor extra subsidie is aangevraagd. Dit heeft geresulteerd dat in 2017 de regeling is verlengt onder de naam SectorplanPlus.

Wilt u weten wat de mogelijkheden voor uw organisatie zijn dan kunt u contact opnemen met uw Thomas Pillen op nummer 088 5600 700.