Normbedragen Praktijkleren schooljaar 2021-2022 zijn bekend!

Het subsidiebudget voor Praktijkleren wordt, zoals elk jaar, naar rato verdeeld over alle toegekende aanvragen. Per praktijkleerplaats is het subsidiebedrag gebaseerd op het aantal weken dat er begeleiding plaatsvindt door de werkgever.

Normbedragen Praktijkleren
Schooljaar 2021-2022

De normbedragen zijn voor mbo, hbo, vmbo en Promovendi uitgekomen op € 2.700,-  op basis van een aanvraag voor een volledig schooljaar.

Voor het mbo zit er nog een aanvulling bij op basis van de SBI-codes, namelijk:

  • De conjunctuur gevoelige sector ontvangt € 920,- per volledige leerplaats extra
  • De sector horeca, landbouw en recreatie ontvangt € 2.058,- per volledige leerplaats extra

Ook voor het hbo is een aanvulling toegekend, namelijk:

  • de techniek en gezondheidszorg ontvangt € 1.327,20 extra per volledige leerplaats

Meer informatie of vragen over de normbedragen Praktijkleren?

Heb je vragen over de normbedragen en hoe je de aanvraag voor Praktijkleren in orde kan maken? Neem dan contact om met Suzie Rohling of een van onze andere HR specialisten via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.