Normbedragen Stagefonds schooljaar 2021-2022 zijn bekend!

Tot 1 oktober 2022 kon je als stageaanbieder in de zorg een aanvraag indienen voor de subsidieregeling Stagefonds Zorg II (hierna: Stagefonds). De normbedragen voor het schooljaar 2021-2022 zijn deze week bekendgemaakt. We zetten graag de nieuwe normbedragen voor je op een rij.

Verhoging subsidieplafond Stagefonds Zorg

Het beschikbare subsidiebudget voor de regeling Stagefonds is voor het afgelopen schooljaar verhoogd naar 179.5 miljoen euro. Middels deze verhoging wil het kabinet stageaanbieders op korte termijn meer financiële ruimte bieden. Als stageaanbieder kun je hiermee een inhaalslag maken van stages die tijdens Covid-19 geen doorgang konden vinden.

Overzicht normbedragen 2021-2022

Het normbedrag per gerealiseerde stageplaats is afhankelijk van het totaal aantal aangevraagde en gerealiseerde stageplaatsen. In onderstaande tabel zijn de normbedragen opgenomen, onderverdeeld per categorie.

Categorie Normbedrag
A € 1.300,00
B € 1.556,62
C € 3.300,00
D € 3.989,79
E € 1.556,62
F €3.661,60
G € 3.918,22

Welke categorie of categorieën voor jouw organisatie van toepassing zijn, is afhankelijk van de opleiding. Middels de CREBO-code van de opleiding kun je achterhalen in welke categorie deze valt en daarmee welk normbedrag hiervoor geldt. Een totaaloverzicht hiervan is terug te vinden in de bijlagen van de regeling op overheid.nl.

Maak jij optimaal gebruik van het Stagefonds?

Heb je vragen over de normbedragen van het Stagefonds of ben je op zoek naar advies over hoe je optimaal gebruik maakt van deze regeling? Neem dan gerust contact op met onze specialist Stagefonds Suzie Rohling via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.