Normbedragen Praktijkleren schooljaar 2019-2020 zijn bekend!

Heb je een aanvraag Praktijkleren voor het schooljaar 2019-2020 ingediend? Dan zal het je niet zijn ontgaan dat deze week de beschikkingen op de mat zijn gevallen. Ook heeft de RVO de normbedragen bekend gemaakt. In deze nieuwsupdate lichten we toe wat de normbedragen zijn en hoe deze zijn samengesteld.

Subsidie Praktijkleren 2019-2020 per leerplaats

Het totaal beschikbare subsidiebudget voor Praktijkleren wordt naar rato verdeeld over alle toegekende aanvragen. Per praktijkleerplaats is het subsidiebedrag gebaseerd op het aantal weken dat er begeleiding heeft plaatsgevonden door de werkgever.

Voor de categorieën hbo en mbo is het subsidiebudget Praktijkleren voor het schooljaar 2019-2020 overvraagd. De normbedragen zijn daar bijgesteld met een percentage aan aftopping. Het totale bedrag per volledige leerplaats is hiermee naar beneden bijgesteld. Voor de categorieën wo en vo is het maximale normbedrag van € 2.700,00 vastgesteld.

De normbedragen per volledige leerplaats voor het schooljaar 2019-2020 zijn als volgt:

Categorie Aftopping in % Subsidiebedrag per volledige leerplaats
hbo 24,25 € 654,75
mbo 77,01 € 2.079,27
wo 100 € 2.700,00
vo 100 € 2.700,00

wo = Provendi en Toio
vo = vmbo, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Voorschot juni 2020 en aanvullende sectoren

Heeft jouw organisatie in juni in het kader van de coronacrisis een vroegtijdig voorschot op de subsidiegelden aangevraagd, dan wordt deze verrekend met de definitieve subsidie.

In het afgelopen schooljaar is de subsidieregeling Praktijkleren verder uitgebreid door de effecten van de coronacrisis. Voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie was het mogelijk om in je aanvraag een extra toeslag aan te vragen. Indien deze toeslag door de RVO is toegekend wordt dit bij het totale subsidiebedrag gerekend.

Meer informatie of vragen over jouw beschikking Praktijkleren 2019-2020?

Hebben onze HR specialisten voor jou de aanvraag Praktijkleren ingediend? Dan komt de beschikking bij ons binnen en controleren wij deze. Wij informeren je hierover per e-mail.

Heeft OAZ de aanvraag voor jou niet ingediend, maar heb je wel vragen over de beschikking en wat de normbedragen voor jouw organisatie betekenen? Neem dan contact om met Suzie Rohling of een van onze andere HR specialisten via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.