Ontslag wegens ziekte duurder door transitievergoeding

Per 1 juli 2015 veranderen de regels rond ontslag en tijdelijke contracten. De nieuwe regels van de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) treden dan in werking, met de nodige gevolgen voor u als werkgever. Deze wet bepaalt dat werknemers die na een dienstverband van minstens twee jaar worden ontslagen, recht hebben op een transitievergoeding. Deze regeling is bedoeld om werknemers te helpen een nieuwe baan te vinden en dient als compensatie voor het ontslag. Voor werknemers die gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt zijn geldt deze regeling ook. Voor werkgevers wordt ontslag wegens ziekte hierdoor nog duurder dan het vaak al is. In geval van ziekte geldt er een opzegverbod voor de werkgever. Pas na 2 jaar ziekte vervalt dit verbod. Er bestaat dan een grote kans dat de werknemer in de WGA instroomt. De werkgever krijgt in dit geval met een hogere premie of de kosten van een uitkering te maken.