Ontvang je no-risk voor een AOW-gerechtigde medewerker?

Wanneer je een medewerker in dienst hebt of neemt met een arbeidsbeperking of valt onder de banenafspraak, kan de no-riskpolis voor jou als werkgever van toepassing zijn. Het houdt in dat je in het geval van ziekte, het overgrote deel van de loondoorbetaling niet zelf hoeft te dragen.

No-risk voor een AOW-gerechtigde medewerker?

Als een medewerker onder de no-riskpolis valt en hij/zij bereikt de AOW gerechtigde leeftijd, is het goed om het volgende te weten. Als de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid op of na de AOW gerechtigde leeftijd ligt, wordt het ziekengeld uitgekeerd totdat de maximale duur van 13 weken van de ongeschiktheid in verstreken. Wanneer de medewerker al ziek was voordat de AOW gerechtigde is bereikt, begint de periode van 13 weken te lopen bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd.

Na 13 weken vervalt de looncompensatie samen met de loondoorbetalingsplicht voor een AOW gerechtigde medewerker. Het opzegverbod voor deze groep is eveneens bij ziekte 13 weken.

Heeft jouw organisatie recht op no-risk?

Wil je meer weten over de no-riskpolis? Neem dan contact op met onze specialist via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.