Ontwikkelingen SectorplanPlus afronding tijdvak 4

Het laatste tijdvak (tijdvak 4) van de subsidieregeling SectorplanPlus zit in de afrondende fase. Deze week heeft RegioPlus bekendgemaakt dat de deadline voor het definitief indienen van de eindverantwoording voor tijdvak 4 wordt verplaatst.

Deadline afronding tijdvak 4 verplaatst

De deadline voor het compleet en definitief indienen van de eindverantwoording voor tijdvak 4 was vastgesteld op zaterdag 1 oktober. Om aanvragers extra ruimte te geven voor het afronden van de laatste registraties, is deze deadline met een maand verzet en verschuift hiermee naar 1 november 2022. De deadline voor de laatste herstelmogelijkheid van 10 november 2022 komt hiermee te vervallen.

Met het verplaatsen van de deadline voor tijdvak 4, schuift waarschijnlijk de definitieve uitbetaling van SectorplanPlus op. Een datum hiervoor is nog niet bekend gemaakt. Wél is er aangekondigd dat in het laatste kwartaal van 2022 een nieuwe voorschotronde plaats zal vinden. Deze voorschotten worden uiterlijk in december van dit jaar uitbetaald aan organisaties die hiervoor in aanmerking komen.