Op weg naar betere ouderenzorg met Waardigheid en Trots

De kwestie met betrekking tot betere zorg voor hulpbehoevende ouderen is een zeer actueel onderwerp. Onderbezetting op de werkvloer leidt tot problemen en zorgt voor frustratie bij zorgmedewerkers en bewoners. De ondersteuningsregeling Waardigheid en Trots kan bijdragen aan een betere omgeving voor zowel het personeel als de bewoners. 

Uitvoering plannen verspreid over de organisatie

De initiatieven die genomen worden op het gebied van deskundigheidsbevordering en met name zinvolle dagbesteding liggen vaak verspreid over de organisatie. Dit kan tot gevolg hebben dat verantwoordelijkheden niet duidelijk zijn, zeker wanneer het gaat om de uitvoering en verantwoording in het kader van Waardigheid en Trots. OAZ kan als externe partij hierin goed het overzicht bewaren en, daardoor, de regie in handen houden en helder advies geven.

Ondersteuning OAZ subsidieadvies 

Dankzij onze inzet wordt vormgegeven aan het opstellen van heldere plannen en beleid met betrekking tot deskundigheidsbevordering en zinvolle dagbesteding van ouderen. Om de voortgang van de plannen te bewaken zijn wij periodiek bij onze klant op locatie aanwezig.

De belangrijkste werkzaamheden binnen onze dienstverlening met betrekking tot de regeling Waardigheid en Trots zijn:

– Het jaarlijks opstellen en indienen van de aanvraag, in samenspraak met de organisatie;

– Het vormgeven en formuleren van het in het kader van de extra middelen bedoelde plannen (strategisch opleidingsplan en het plan  zinvolle daginvulling;

– Het begeleiden van  de organisatie bij het voeren van overleg over het strategisch plan met OR, CCR en VAR;

– Het jaarlijks evalueren en (her)schrijven  van het strategisch opleidingsplan en het plan zinvolle daginvulling.

Tevens stelt OAZ jaarlijks een rapportage en een einddeclaratie op. Deze zijn van belang voor een eventuele onderbouwing richting het zorgkantoor en erg nuttig voor de informatievoorziening en verantwoording richting het eigen bestuur en de overige stakeholders (OR, CCR, VAR). Aan de hand van deze rapportage kunnen plannen duidelijk worden geformuleerd en de uitvoering hiervan worden bewaakt.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de regeling ontvangen? Bent u benieuwd of uw organisatie in aanmerking komt voor de regeling Waardigheid en Trots of heeft u vragen over onze dienstverlening? Neem dan contact op met Luc van der Linden via 088 5600 700.