Opleidingsplannen realiseren via de projectsubsidie van gemeente Utrecht

Het aanbieden van passende en structurele begeleiding aan praktijkleerlingen en stagiaires is een flinke uitdaging. Het vergt tijd en inspanning en dat brengt een flinke sociale en financiële investering met zich mee. Hoe sluiten jouw opleidingsplannen aan bij de bestaande financieringsmogelijkheden? Zou je de kans grijpen als je extra plannen kunt financieren? Juist nu werkgevers alles op alles moeten zetten om nieuwe mensen te werven, schieten nieuwe projectsubsidies als paddenstoelen uit de grond. Deze incidentele financiële impulsen bieden werkgevers de mogelijkheid om op korte termijn begeleiding te kunnen realiseren en op lange termijn de opleidingsplannen te kunnen waarmaken.

De gemeente Utrecht introduceerde onlangs een nieuwe projectsubsidie, een financiële ondersteuning bij het realiseren van de begeleiding bij stages en leerbanen. In dit artikel lichten we deze nieuwe subsidiemogelijkheid aan je toe.

Een projectsubsidie voor regio Utrecht

Een financiële ondersteuning bij de begeleiding van stagiaires in het kader van ‘al werkend leren’ is niet nieuw. Via landelijke subsidieregelingen zoals Praktijkleren en Stagefonds is dit al even mogelijk. Middels deze nieuwe projectsubsidie hoopt de gemeente Utrecht te zorgen voor een extra toename in het aantal leerkansen, en dan specifiek voor mbo-studenten.

In de overwegingen van de nieuwe projectsubsidie wordt gesproken over de terugloop van het aantal stages en leerbanen. Leerlingen en stagiaires hebben het afgelopen jaar lastig een opleidingsplaats kunnen vinden, dit was onder andere te wijden aan de coronapandemie. Werkgevers binnen sectoren die hierdoor hard zijn getroffen zijn, zoals de gezondheidszorg en het onderwijs, komen voor de subsidie in aanmerking. De werkgever dient dan wel een vestiging te hebben binnen de arbeidsmarktregio Utrecht Midden én stagiaires of praktijkleerlingen een plek kunnen bieden.

Welke activiteiten zijn subsidiabel?

De gemeente stelt een subsidiebedrag van 900.000 euro beschikbaar. Als werkgever kun je aanspraak maken op maximaal 150.000 euro van deze subsidiepot. Dit staat gelijk aan 50 volledige opleidingsplaatsen. De verdeling van de subsidiegelden is op basis van: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt.’

Het subsidiebedrag dient bij te dragen aan het realiseren van extra stage- en leerplaatsen. Als werkgever moet je dan ook aan kunnen tonen dat het aanbod ten opzichte van vorig jaar met gebruik van de subsidiegelden toeneemt.

De subsidiabele activiteiten zijn gericht op de begeleiding van stagiaires en leerlingen die deze extra plaatsen gaan invullen. Het vormgeven van de begeleiding is vrij in te vullen.

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan?

Allereerst moet je als werkgever een vestiging hebben in arbeidsmarktregio Utrecht Midden. Daarnaast heeft de gemeente Utrecht aangegeven dat subsidie alleen verlengd kan worden als de stagiaire of leerling van een van de vier grootste onderwijsinstellingen in de regio afkomstig is. Dit zijn: MBO Utrecht, ROC Midden Nederland, Nimeto Utrecht en het Grafisch Lyceum Utrecht.

In de periode van 9 juli 2021 tot 30 september 2022 kun je een aanvraag indienen bij de gemeente. Voor de aanvraag is een onderbouwing nodig. Dit moet een plan van aanpak bevatten, een activiteitenplanning en een sluitend kostenoverzicht. Bij aanvragen boven de 100.000 euro vraagt de gemeente aanvullend om een SROI-verplichting waar te maken, hoe je dit wilt aanpakken is ook onderdeel van de aanvraag.

Per gerealiseerde opleidingsplaats ontvang je subsidie tot een maximum van 12 maanden. Na afloop van het schooljaar waarin de activiteiten hebben plaatsgevonden dien je als aanvrager een eindrapportage in te dienen bij de gemeente. Dit is dan ook de uiteindelijke eindverantwoording voor de ontvangen subsidie.

Vragen?

Heb je vragen over het bovenstaande bericht of ben je op zoek naar advies over een projectsubsidie? Neem gerust contact op met onze specialist Thomas Pillen via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.