Overstap voltijd naar duaal of deeltijd; loop geen subsidie mis!

In de afgelopen jaren is gebleken dat werkgevers met hbo-studenten geregeld financieel voordeel mislopen door achterstallige administratie. Door goed zicht te hebben op de leerlingen administratie voorkom je fouten en ontvang je alle voordelen waar je recht op hebt.

Praktijkleren in het kort

De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt bij de begeleiding van een leerling of student. De overheid heeft deze regeling in het leven geroepen om werkgevers te stimuleren om meer praktijkleerplaatsen te realiseren. De begeleiding van deze leerlingen of studenten kan flink wat tijd en extra geld kosten en dus kunnen erkende leerbedrijven hier jaarlijks subsidie voor aanvragen.

Overstap voltijd naar duaal of deeltijd; waar gaat het mis?

Hbo-studenten moeten, om in aanmerking te laten komen voor Praktijkleren, aangeven of ze hun studie voltijd, duaal of deeltijd volgen. Enkel duale of deeltijd studenten komen in aanmerking voor Praktijkleren. Nu blijkt dat voltijd studenten geregeld gedurende het jaar overstappen naar een duale of deeltijd opleiding, maar dit niet aanpassen in de inschrijving. Voor de werkgever houdt dit in dat er voor deze student geen subsidie wordt ontvangen, terwijl hier wel recht op is.

Het is de verantwoordelijkheid van de student om in Studielink aan te passen als ze een verandering in de studie aanbrengen, bijvoorbeeld een overstap van de voltijd naar de duale variant van de opleiding. De werkgever kan dit niet doen wegens privacy redenen, maar wanneer dit niet gebeurt loopt de werkgever wel subsidie mis. Bij de afronding van vorig schooljaar konden we na overleg met de RVO middels een verklaring ondertekend door de onderwijsinstelling alsnog subsidie aanvragen, het is zeer onzeker of dat dit jaar weer is toegestaan en onderwijsinstellingen werken hier niet altijd aan mee.

De oplossing

Het is voor werkgevers van belang om medewerkers te informeren over deze werkwijze. Ondanks dat het wel of niet ontvangen van subsidie op de medewerker niet direct invloed heeft, kan een werkgever zijn studenten wel motiveren om de aanpassing door te voeren. Het onderhouden van een goede relatie met de medewerker en geven van een duidelijke uitleg van de situatie zal hierbij zeker zinvol zijn.

Vragen of op zoek naar ondersteuning?

Als je vragen hebt over Praktijkleren of je krijgt een controle door de RVO, kan OAZ je helpen. Neem contact op met onze specialist Suzie Rohling op info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.