Praktijkleren verlengd met 5 jaar

De subsidieregeling Praktijkleren wordt per 1 januari 2024 zeer waarschijnlijk verlengd met vijf jaar. Deze intentie heeft minister Dijkgraaf van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onlangs bekend gemaakt in een kamerbrief.

Praktijkleren verlengd na evaluatie

De verlenging volgt op een uitgebreide evaluatie waarin ook de inzichten van diverse onderwijsinstellingen, leerbedrijven en andere betrokken instanties – waaronder OAZ – zijn meegenomen. De uitkomst van de evaluatie is dat werkgevers groot belang hechten aan praktijkleerplaatsen en dat de regeling Praktijkleren hier een gewaardeerde tegemoetkoming in is.

De verlenging van de regeling gaat per 1 januari 2024 van start en heeft betrekking op schooljaar 2023-2024. Tot die tijd zal het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekijken hoe de regeling verbeterd kan worden. De verwachting is dat het ministerie de vernieuwde regeling na de zomer kan presenteren.

In aanmerking komen voor Praktijkleren? 

Heb jij voor schooljaar 2023-2024 leerwerkplekken in je organisatie en ben je benieuwd of je in aanmerking komt voor Praktijkleren? Neem dan contact met ons op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700, we helpen je graag op weg!